Cyberweerbaarheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid

Samen staan we FERM!

  • Nieuws

    ‘Versterk het bestaande cyberweerbaarheidsinitiatief FERM’ | Adviesrapport Rotterdam Maritime Board gepresenteerd

    'Versterk het bestaande cyberweerbaarheidsinitiatief FERM voor de Rotterdamse maritieme sector en besteed bijzondere aandacht aan ketenafhankelijkheden.' Dat zijn twee van de vier aanbevelingen in het advies dat door de Rotterdam Maritime Board op ...

FERM: geen woorden
maar daden in
cyberweerbaarheid

FERM heeft vanuit de overheid extra financiële middelen gekregen voor het verhogen van de weerbaarheid van bedrijven in Mainport Rotterdam. Daar kunnen nieuwe én bestaande participanten van profiteren – kosteloos!

Inzicht in de veiligheid van
procesautomatisering

De Security Check Procesautomatisering geeft bedrijven die gebruik maken van ICS of OT-apparaten inzicht in de veiligheid van hun procesautomatisering. Wanneer doe je genoeg aan de veiligheid van deze systemen?

Publieke partners

FERM Rotterdam is een initiatief van

FERM Jaaroverzicht 2022

Het is een bewogen jaar geweest. We hebben enkele highlights in deze korte video gevangen.

Bij dezen willen we graag onze participanten en publieke partners van harte bedanken voor hun bijdrage aan een succesvol FERM-jaar!

Agenda

  • 20 apr

    Iedereen

    In de periodieke FERM Port Cyber Cafés duiken we samen met experts uit het vak in een informele setting ...