Haven Cybermeldpunt in gebruik genomen

010 – 252 1005, het telefoonnummer van het Haven Cybermeldpunt, is vanavond in gebruik genomen. Het is bestemd voor alle bedrijven in het Rotterdams haven- en industriegebied. Daarnaast gaat een meldplicht gelden voor bedrijven die vallen onder de havenbeveiligingswet of een havenbeveiligingscertificaat hebben. Ze dienen in het vervolg grootschalige IT verstoringen verplicht te melden aan het Haven Cybermeldpunt.

FOTO (Marc Nolte): Burgemeester Aboutaleb poseert met de bezetting van het Haven Coördinatie Centrum, tevens ook de bezetting van het Haven Cybermeldpunt.

De Rotterdamse haven is sterk afhankelijk van informatie technologie (IT) voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, het wegverkeer en de overige modaliteiten. IT-verstoringen in het havengebied zorgen daarmee voor risico’s voor de continuïteit en veiligheid in de Rotterdamse haven. Digitale continuïteit en veiligheid staan daarom hoog op de agenda van het Havenbedrijf en de maritieme sector.

Haven Cybermeldpunt

“Het instellen van het Haven Cybermeldpunt is één van de maatregelen die bijdragen aan het versterken van de digitale weerbaarheid en veiligheid van de Rotterdamse haven. Door het vroegtijdig melden van IT-verstoringen wordt het Havenbedrijf in staat gesteld om te bepalen of er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het Havengebied te ondersteunen. Ondernemingen in het havengebied moeten daarom vanaf 11 juni 2018 melding doen van grootschalige IT verstoringen bij dit meldpunt”, aldus René de Vries, havenmeester en port security officer namens de gemeente Rotterdam.

Het Haven Cybermeldpunt is bedoeld voor het melden van grootschalige IT-verstoringen die impact hebben op de veiligheid van goederenoverslag, de ontvangst of vertrek van schepen of die de uitvoering van het port security facility plan beïnvloeden. Het gaat daarbij om acties om de mogelijke gevolgen voor de veiligheid te minimaliseren. Het Haven Cybermeldpunt biedt géén IT-ondersteuning aan en richt zich niet op het oplossen van de IT-verstoring. Bedrijven blijven hier altijd zelf verantwoordelijk voor.

Contact met het Haven Cybermeldpunt

Meldingen van IT verstoringen kunt u telefonisch doorgegeven op 010-252 1005. Medewerkers van het Haven Coördinatie Centrum van het Havenbedrijf staan 24 uur per dag klaar om de melding aan te nemen en waar nodig actie te ondernemen. Een melding moet zo snel mogelijk na het bekend worden van de IT verstoring worden doorgegeven aan het Haven Cybermeldpunt.

Een melding bij het Haven Cybermeldpunt bestaat uit de volgende onderdelen:

  • gegevens over uw bedrijf;
  • omschrijving van de IT-verstoring;
  • details over de voorziene impact op de bedrijfsvoering en veiligheid;
  • reeds genomen maatregelen;
  • contactgegevens.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Haven Cybermeldpunt op portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/port-security of neem contact op via portsecurityofficer@portofrotterdam.com