FERM en Security Delta (HSD) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De organisaties gaan samenwerken om de cyberweerbaarheid in de regio Rotterdam-Den Haag en de provincie Zuid-Holland te versterken. Dankzij de wederzijdse samenwerking kunnen beide partijen elkaars kracht versterken, bijdragen aan kenniscirculatie en beter afstemmen op gedeelde belangen. 

Joris den Bruinen (HSD): “Met dit partnerschap willen we laten zien dat samenwerken en delen van de lessen die we geleerd hebben de beste manieren zijn om resultaten te behalen op onze gedeelde missie. In dit geval willen we sectoren en bedrijfsketens – met in het bijzonder MKB’s – helpen om hun cyberweerbaarheid te verhogen.”

Een van de belangrijkste gebieden van de samenwerking is het mogelijk maken van kennisdeling en het activeren van de beide netwerken, met name voor evenementen op het gebied van cyberweerbaarheid. Dankzij het bundelen van middelen en expertise kunnen FERM en HSD organisaties in de regio helpen cyberdreigingen beter te begrijpen en aan te pakken. Beide partijen hebben initiatieven die specifiek gericht zijn op het versterken van de cyberweerbaarheid van het mkb, een groep bedrijven die lastig te bereiken is.

HSD en FERM zullen ook voortbouwen op het gezamenlijke initiatief Cyber Kracht Meting, waarvan de gedeelde partner ThreadStone deel uitmaakt. Deze cyberscan kan kwetsbaarheden binnen organisaties blootleggen op basis van openbare informatie. De scans dienen als springplank om meer diensten te zoeken die de cyberweerbaarheid versterken.  In de Rotterdamse haven werd al een dergelijke scan uitgevoerd.

“We zijn blij dat naast onze publieke partners, leveranciers en organisaties als NCSC en DTC nu ook Security Delta middels een samenwerkingsovereenkomst aan ons netwerk deelneemt. Zo kunnen we in het samenwerkingsverband voor haven en industrie bedrijven met meer mogelijkheden helpen. Alleen samen kunnen we een cyberweerbare haven realiseren. Samen staan we FERM.”

Evelien Bras – directeur FERM

De samenwerking tussen FERM Rotterdam en HSD is erop gericht de groeiende dreiging van cyberaanvallen in de regio aan te pakken door de cyberweerbaarheid van bedrijven, organisaties en overheden te vergroten. Door samen te werken hopen de twee organisaties een veiliger en veerkrachtiger Zuid-Holland te creëren en bij te dragen aan de opbouw van een sterker cyberbeveiligingsecosysteem in Nederland.

Over Security Delta (HSD)

Security Delta (HSD) is het Nederlandse beveiligingscluster. Ruim 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen werken sinds 2013 samen om het verschil te maken in het beveiligen van onze digitaliserende samenleving. Zij delen hun kennis en werken samen aan innovatieve beveiligingsoplossingen, die binnen Nederland en internationaal kunnen worden opgeschaald. HSD ‘denkt, durft en handelt’.

Door toegang te bieden tot kennis, innovatie, markt, financiering en talent zorgt HSD voor de randvoorwaarden voor een succesvol beveiligingscluster. Het gemeenschappelijke doel is het versterken van de Nederlandse economie, het vergroten van de werkgelegenheid en het veiliger maken van ons land. www.securitydelta.nl

Over FERM Rotterdam

FERM heeft als stichting zonder winstoogmerk het doel om de cyberweerbaarheid in de Rotterdamse Haven te vergroten. Bedrijven in het Haven Industrieel Complex kunnen gebruik maken van openbare informatie op de website, via de nieuwsbrieven en social media en bij de periodieke FERM Port Cyber Café’s. Organisaties die lid of ‘participant’ worden krijgen toegang tot aanvullende dienstverlening uit het pakket van FERM.

De dienstverlening is deels naar eigen behoefte in te vullen, en deels door samenwerking (kennis(makings)sessies, dreigingsinformatie van NCSC en NSM, diensten van het DTC en onderlinge communicatie binnen een vertrouwelijk platform). Daarnaast is er gezamenlijk een jaarlijkse crisisoefening.
www.ferm-rotterdam.nl

Share this post