Vanaf september 2023 biedt het Rotterdam Academy (Instituut van Hogeschool Rotterdam) de Associate Degree (2 jarige hbo-) opleiding Information Security aan. Komend studiejaar alleen in deeltijd. We delen graag wat informatie over deze opleiding, en de eventuele samenwerking voor bedrijven.

Opleiding Information Security

De (nu alleen deeltijd) student wordt opgeleid om junior information security officer te worden.

Het curriculum heeft de volgende onderwerpen (OP staat voor onderwijsperiode):

OP1: Introductie door assets (en kroonjuwelen) in kaart te brengen. Samen met het bekend raken met terminologie als BIV, GDPR en organisatieprocessen.
OP2: Risicomanagement: Opstellen van een risicoregister middels onderzoeken
OP3: Offensieve security: Cyber kill chain, social engineering en (vooral) active / passive reconnaissance
OP4: Opstellen, onderbouwen en implementeren van een informatiebeveiligingsbeleid
OP5 (onder voorbehoud jaar 2): Detectie, logging / crisismanagement
OP6: Auditing a.d.h.v. (deel van) ISO 27001
OP7 & 8: Aan de slag als junior information security officer in de praktijk (afstudeeropdracht)

Mogelijkheden voor samenwerking met Ad Information Security

Vanuit de opleiding kunnen aan organisaties een aantal zaken aangeboden worden, namelijk:

  1. Studenten koppelen aan een praktijkopdracht (passend bij 1 van bovenstaande onderwerpen) voor uw organisatie.
  2. In contact komen met onze studenten (in ’23-24 een klein groepje)
  3. Opleiden van personeel tot junior information security officer. Potentiële studenten kunnen zich nog aanmelden voor deze tweejarige opleiding via Studielink tot 31 juli 2023.
  4. Invloed op ons curriculum door lid te worden van de werkveldcommissie. Het werkveld geeft gevraagd en ongevraagd feedback op het curriculum, zodat we deze gericht houden op de praktijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels meetings die ongeveer vier keer per jaar plaatsvinden.

Hoe kom je met de opleiding in contact?

We leiden als opleiding graag op voor de praktijk, zo laat de organisatie weten, en komen daarom graag in contact met Rotterdamse bedrijven die hun digitale weerbaarheid verder willen verbeteren.

Zie je aan de hand van bovenstaande onderwijsopzet en ideeën mogelijkheden om samen te werken, dan kun je terecht bij mhart@hr.nl.

Meer informatie over de opleiding vind je op www.hogeschoolrotterdam.nl/ins.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer patches en let op phishing mails. Gebruik MFA. En -voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven- sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen en vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen. Dat blijkt in de praktijk erg nuttig te zijn voor bedrijven van klein naar groot, van mkb (zonder eigen IT) tot aan de grote multinationals.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden.
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode verbonden.

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht