FERM update
News 19 december 2019

FERM in 2020

De Rotterdamse haven digitaliseert in snel tempo. Die innovatie zorgt voor nieuwe kansen en bedreigingen voor het bedrijfsleven, waarbij cybersecurity een belangrijke rol speelt. Het is daarom goed nieuws dat we in deze eerste editie van het nieuwe kalenderjaar kunnen delen dat FERM zich ook in 2020 zal blijven inzetten om cyberveiligheid en weerbaarheid hoog op de agenda van bedrijven in het havengebied te houden.

FERM: hoe zat het ook weer?

Wie vaker op deze website komt, weet dat FERM geen afkorting is, maar staat voor stevig, standvastig en sterk; de Rotterdamse vertaling van resilience, weerbaarheid.

Het havengebied en alle ondernemingen die er deel van uitmaken zijn potentieel doelwit van cyberaanvallen, internetfraude en andere digitale dreigingen. Een collectief platform met als inzet verbetering van informatiebewustzijn én -beveiliging blijft een essentieel onderdeel van het ecosysteem.

FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven, het bewustzijn bij bedrijven over cyberrisico’s te verhogen en zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. Het programma is een initiatief van Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs. Daarnaast dragen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, het Openbaar Ministerie Rotterdam, DCMR en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij aan de invulling van het programma. De partners werken nauw samen in werkgroepen en hebben medio 2016 voorzien in een traject van drie jaar, dat eind 2019 af zou lopen.

FERM in 2020: van awareness naar weerbaarheid

In het afgelopen najaar is echter besloten om – deels vanuit succesverhalen zoals het Haven Cybermeldpunt, de jaarlijkse CyberNautics crisisoefeningen, de FERM Port Cyber Café’s en onze redactionele serie over Storage Spoofing – het programma ook in 2020 voort te zetten.

Daarnaast is er vanuit de initiatiefnemers de behoefte geuit om te onderzoeken hoe FERM verder kan groeien als samenwerkingsverband waarmee we in een nieuwe fase van het platform komen. Uit een recent onderzoek is een concrete behoefte voor (verdere) samenwerking naar voren gekomen. Dat heeft geresulteerd in een pilot, waarin we met een groep bedrijven als collectief aan cyberweerbaarheidsdienstverlening werken – als 'digitale brandweer'. Welke bedrijven dat zijn en alle verdere details van deze pilot, waaronder het trainen van IT/OT, gezamenlijke oefeningen en een doorontwikkeling van de organisatie, zullen we op een later moment delen. Medio 2020 wordt duidelijk welke richting FERM op gaat en hoe we in de komende jaren aan de weerbaarheid van de Rotterdamse haven blijven werken. In de tussentijd zullen we onder andere met de gewaardeerde Port Cyber Cafés door blijven gaan; de eerste editie in het nieuwe jaar vindt plaats op 6 februari.

FERM Nieuwsbrief

Blijf ook in 2020 op de hoogte van FERM-nieuws en -actualiteiten via ferm-rotterdam.nl. Schrijf je daarnaast in voor onze nieuwsbrief waar we in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar mee gaan starten. Dat kan via deze link. In de FERM nieuwsbrief vind je onder meer uitgebreide aandacht voor de periodieke Port Cyber Café's, nieuws en achtergronden, tips en handelingsperspectieven, en uitgelichte interviews bij ondernemers in het havengebied.