NCSC Cyberkompas
News 28 november 2019

NCSC Cyberkompas: 'Krijg inzicht in uw digitale weerbaarheid'

Source: NCSC

Bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) weten ze dat het voor bedrijven en organisaties cruciaal is om inzicht te hebben op de uitdagingen en ontwikkelingen waar je de komende jaren mee te maken krijgt om digitaal weerbaar te zijn. Daarom heeft het NCSC het Cyberkompas ontwikkeld. Beeld: NCSC.

NCSC Cyberkompas: hoe het werkt

Het Cyberkompas geeft organisaties inzicht op basis van thema’s en verwachtingen, en doet daarin denken aan de Cybersecurityradar die bij een bijeenkomst van het FERM Port Cyber Café in 2018 door het NCSC werd gepresenteerd. De thema's die in het kompas zijn opgenomen, zijn:

1) Digitalisering
2) Toename wet- en regelgeving
3) Intelligentere mobiliteit
4) Afname rol van de mens
5) Monopolisering digitaal domein
6) Toename complexiteit incident respons
7) Homogenisering van digitale landschap
8) Afname vrijheid leverancierskeuze

Veranderingen die binnen deze domeinen van toepassing zijn, zijn bijvoorbeeld wijzigingen van het incident respons proces als gevolg van de toename van het gebruik van clouddiensten. Of de afname van keuzes voor ICT-leveranciers, als gevolg van geopolitieke ontwikkeling of bekende kwetsbaarheden. Het kompas helpt organisaties om daarmee om te gaan door zwaartepunten te bepalen en na te denken over maatregelen die zijn genomen of in de toekomst genomen zouden moeten worden om weerbaar te blijven.

Zelfstandig of met hulp van het NCSC

Je kunt binnen een organisatie zelf met het kompas aan de slag, want de benodigde materialen zijn te vinden op de website. Het is tevens mogelijk om de hulp van het NCSC in te schakelen; "Indien u ons inschakelt gebruiken we het Cyberkompas in een workshop als interactief instrument waarmee inzicht, bewustwording en handelingsperspectief gerealiseerd wordt. Dit levert u tastbare resultaten op waarmee u uw weerbaarheid verder kunt verbeteren."

Wie geïnteresseerd is in een workshop verzorgd door het NCSC, kan contact opnemen via ncsc.nl/contact. Het NCSC Cyberkompas is te downloaden op de website (PDF). Ook is er voorzien in een uitgebreide handleiding (PDF).