Toezichthouder privacy
News 9 september 2019

Sterke toename van privacyklachten bij onderbezette toezichthouder AP

Source: Autoriteit Persoonsgegevens

Het aantal privacyklachten blijft sterk toenemen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste zes maanden van 2019 ruim 15.000 klachten ontvangen, een stijging van bijna 60 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat schrijft de toezichthouder, die de toename maar nauwelijks aankan, vandaag op de eigen website. Voorzitter Aleid Wolfsen: “De toename is enorm. Iedere klacht verdient vanzelfsprekend de best passende behandeling. Daar werken we hard aan. Maar er is een grens aan wat realistisch is met een beperkt aantal medewerkers."

"Er moet een structurele oplossing komen, zodat we de klachten adequaat kunnen blijven behandelen. Daarover zijn we in gesprek met JenV. De bescherming van je privacy is een grondrecht, het mag nooit een wassen neus worden.”

Sterke toename privacyklachten

Een mogelijke verklaring voor de stevige groei schrijft de AP toe aan het feit dat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland, maar steeds bekender wordt. Ook speelt waarschijnlijk een rol dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is. Mensen maken zich zorgen over hun privacy en klagen over een schending van hun privacyrechten. Zij lopen bijvoorbeeld vast bij een inzageverzoek of het verzoek om verwijdering van hun gegevens. Dit speelt vooral bij zakelijke dienstverleners, zoals energieleveranciers en de detailhandel.

Behandeling door de toezichthouder

De tweede halfjaarrapportage van de gegevensbeschermingsautoriteit geeft inzicht in de ontvangen klachten, maar ook in de manier waarop die zijn behandeld. Maar liefst 15.313 mensen hebben in de eerste zes maanden van het jaar een privacyklacht ingediend, waarbij ook het aantal internationale klachten sterk is toegenomen. Een totaal van zo'n 10.000 is inmiddels afgerond.

Veel telefonische klachten konden direct worden behandeld. De schriftelijke klachten zijn opgelost door op te treden tegen een overtreding door een brief te versturen met normuitleg, te bemiddelen of een normoverdragend gesprek te voeren (16 procent). In veel andere gevallen (29 procent) hebben medewerkers mensen op weg geholpen om zelf een klacht in te dienen bij de organisatie waarover de klacht gaat. Er lopen 68 onderzoeken naar aanleiding van een veelvoud aan klachten (2018: 20).

Het aantal klachten is groter dan de AP kan afhandelen met de huidige onderzoekscapaciteit. Hierdoor is in de loop van de maanden een achterstand ontstaan in de behandeling van klachten. Om deze toenemende hoeveelheid klachten en de toegenomen werkvoorraad adequaat te kunnen behandelen, is een oplossing nodig. De AP is hierover in gesprek met JenV.

Privacyonderwerpen

De meeste klachten (32 procent) gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen of geen volledige inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Mensen klagen ook vaak (13 procent) over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl zij dit niet weten of willen. Zij worden bijvoorbeeld gebeld door onbekende bedrijven voor direct marketingdoelen.

Zakelijke dienstverleners (46 procent), de overheid (14 procent) en de IT-sector (13 procent) zijn de sectoren waarover de AP de meeste klachten ontvangt. Bij zakelijke dienstverleners, zoals energieleveranciers en de detailhandel gaan de klachten vooral over privacyrechten van mensen en direct marketing. Bij de overheid komt de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen het meest aan de orde. Wat opvalt is dat veel klachten binnen het sociaal domein gaan over het doorgeven van persoonsgegevens aan derden.

Vind FERM ook op: Twitter | LinkedIn