Organisaties staan er in het geval van een incident, of een dreigend incident, niet alleen voor. Er zijn meerdere partijen en publieke partners die uw organisatie kunnen ondersteunen bij dergelijke situaties. We delen bij dezen de informatie voor alle Nederlandse bedrijven, maar daarnaast is er natuurlijk specifiek voor het Rotterdamse havengebied het Haven Cybermeldpunt (onderaan deze pagina).

De ondersteuning bestaat veelal uit:

 • Telefonische ondersteuning;
 • Technisch advies;
 • Ondersteuning communicatie / woordvoering;
 • Privacyadvies;
 • Online deelname crisisteam als adviseur;
 • Schakelpunt met rijksoverheid, leveranciers en gemeenten;
 • Bemiddeling capaciteiten;
 • Second opinion op adviezen en voorstellen derden;
 • Hulp bij evaluatie en opstellen lessen voor de toekomst;
 • Forensisch onderzoek – Fox-IT, NFIR & DI zijn officieel aangewezen door het OM als goedgekeurde partner, wat een vereiste kan zijn in het geval van een juridisch gevolg of uw cybersecurity verzekering.

Voor zover FERM Rotterdam weet, bieden de volgende partijen ondersteuning aan:

 • NCSC: cert@ncsc.nl (het nummer is vertrouwelijk reeds verstrekt aan kritieke infrastructuren), 24/7 ondersteuning;
 • IBD: +31 70 204 55 11, ondersteuning tijdens kantoortijden;
 • Fox-IT:+31 800 369 2378, 24/7 ondersteuning én proces goedgekeurd door het OM;
 • Northwave: 0800-1744 24/7 ondersteuning;
 • EYE: +31 88 644 48 00, 24/7 ondersteuning;
 • NFIR: +3188 133 0700, 24/7 ondersteuning én proces goedgekeurd door het OM;
 • DI: +31 356 77 4411, 24/7 ondersteuning én proces goedgekeurd door het OM.

Politie en Autoriteit Persoonsgegevens

In geval van een cyberincident kunt je ook bij de aangifte doen. Dat kan via 0900-8844 of op een politiebureau.

Daarnaast is er bij de Autoriteit Persoonsgegevens een Informatie- en Meldpunt Privacy. Heb je een vraag en vind je het antwoord niet op de website, dan kun je contact opnemen via 088 – 1805 250. Meer informatie voor organisaties vind je hier.

Advies

FERM Rotterdam adviseert om te investeren in preventie en reeds contacten te leggen met aanbieders van CERT-diensten vóór een incident plaatsvindt. Bovenstaande lijst kan hierbij helpen. Indien u goede ervaringen heeft met andere CERT’s, vernemen wij dit graag zodat we de lijst kunnen aanvullen.

Haven Cybermeldpunt

De Rotterdamse haven heeft daarnaast een cybermeldpunt ingesteld. Bedrijven die vallen onder de havenbeveiligingswet of een havenbeveiligings-certificaat (ISPS) hebben moeten sinds juni 2018 melding doen van grootschalige IT-verstoringen, maar kunnen ook hulp inschakelen.

De Rotterdamse haven is sterk afhankelijk van informatie technologie (IT) voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, het wegverkeer en de overige modaliteiten. IT-verstoringen in het havengebied kunnen risico’s veroorzaken voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en veiligheid in de Rotterdamse haven. Het instellen van het Haven Cybermeldpunt is één van de maatregelen die bijdragen aan het versterken van de digitale weerbaarheid en veiligheid van de Rotterdamse haven. Door het vroegtijdig melden van IT-verstoringen wordt het Havenbedrijf in staat gesteld om maatregelen te treffen om de veiligheid in het Havengebied te garanderen.

Medewerkers van het Haven Coördinatie Centrum van het Havenbedrijf staan 24 uur per dag klaar om de melding via 010-2521005 aan te nemen en waar nodig actie te ondernemen.

Een melding bij het Haven Cybermeldpunt bestaat uit:

 • Gegevens over het bedrijf;
 • Omschrijving van de IT-verstoring;
 • Details over de voorziene impact op de bedrijfsvoering en veiligheid;
 • Reeds genomen maatregelen;
 • Contactgegevens.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op via portsecurityofficer@portofrotterdam.com

Het Nederlands Security Meldpunt

Het Nederlands Security Meldpunt bevordert de cyber weerbaarheid van alle organisaties in Nederland door de uitwisseling van informatie over kwetsbaarheden, zwakke configuraties en dreigingsinformatie aan trusted partijen te bevorderen en te faciliteren.

Iets melden of informatie ontvangen via het Nederlands Security Meldpunt,
klik dan hier hoe je dit kunt doen.