Hoe FERM sta jij? Dat is een confronterende vraag. Alsof je ter verantwoording wordt geroepen. Dat is ook wel een beetje waar, maar de vraag is eigenlijk nog veel meer hoe FERM wij met ons allen staan. Want als Cyber Resilience Officer in de haven van Rotterdam wil ik dat we samen sterk staan en elkaar aan durven te spreken om elkaar te helpen.

Wat doet een Havenmeester met cyber security? Moet ik mij niet gewoon bezig houden met schepen, lading, planningen en brandjes blussen? Ik kan mij de vraag voorstellen. Toen ik door de Burgemeester gevraagd werd als Cyber Resilience Officer moest ik ook even schakelen. Het is tenslotte een nieuw speelveld voor mij. Maar dat geldt voor heel veel partijen in de haven. Terminals, industrie, schepen, MKB en het havenbedrijf. We hebben vroeg of laat allemaal met cyber criminelen en hackers te maken. En bij de meeste van ons is de kennis hoe we ons hiertegen kunnen beveiligen best beperkt. Daarom moeten we de krachten ook bundelen en de samenwerking tussen bedrijfsleven en de overheid versterken. En dan is de Havenmeester wel weer een logische keuze tussen havenbedrijfsleven, gemeente, politie en openbaar ministerie in. Het is mijn ambitie om de samenwerking tot stand te brengen en dat we als Rotterdamse haven weerbaar zijn tegen cyber crime en terreur.

Mijn rol wordt vaak in verband gebracht met een andere rol van mij. Die van Port Security Officer. Er zijn inderdaad parallellen maar ook verschillen. Bij Port Security ging het primair om maatregelen om de kans op een terroristische aanslag te verkleinen en impliciet namen we de beveiliging tegen smokkel en criminele activiteiten mee. Bij cyber resilience gaat het vooral om economische criminaliteit en is terreur via cyber niet uit te sluiten. Daarmee wordt het ook direct duidelijk dat het een belang voor ons allemaal is. Grote en kleine bedrijven. En dikwijls zijn er geen gigantische bedragen gemoeid met pishing mails en CEO fraudes, maar het kan wel degelijk in de papieren lopen. Bij elkaar opgeteld zeker. In de Verenigde Staten is cyber criminaliteit zo groot dat – wanneer je het als bedrijf zou beschouwen – alleen Apple een groter bedrijf zou zijn. Dat is gigantisch. En de gevolgen van bedrijfsspionage worden vaak pas in een later stadium duidelijk. Dat criminaliteit moeiteloos over loopt in terrorisme hoef ik u niet uit te leggen.

Vandaar dat ik veel waarde hecht aan de samenwerking tussen de bedrijven in de haven, Deltalinqs, de Politie, de Gemeente, het OM, DCMR en het Havenbedrijf. Samen zijn wij FERM. Ik hoop echt dat we toegroeien naar een netwerk van weerbare bedrijven. Waar een aanval op één een aanval op allen is en we elkaar bijstaan, van elkaar leren en de expertise op het gebied van cyber security bundelen. Dat doen we niet alleen uit verbondenheid, maar ook omdat problemen bij de buren al snel je eigen problemen worden. Het begint vaak met bewustwording. U moet zich bewust worden van de bedrijfsrisico’s en de eigen beveiliging. Wij moeten ons met ons allen bewust worden van de risico’s die we als haven lopen. En dat begint hier op deze website en dat begint met elkaar ontmoeten op de evenementen. Ik ga ervan uit dat u daar deel van uit wil maken en dat we elkaar willen helpen. Samen zijn we FERM.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer patches en let op phishing mails. Gebruik MFA. En -voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven- sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen en vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen. Dat blijkt in de praktijk erg nuttig te zijn voor bedrijven van klein naar groot, van mkb (zonder eigen IT) tot aan de grote multinationals.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden.
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode verbonden.

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht