Veel participanten van FERM hebben diverse certificeringen waarbij aangetoond moet worden dat zij in een bepaalde periode hun kennis en kunde in hun vakgebied omtrent cyber onderhouden hebben en/of bijdragen hebben geleverd aan verdere ontwikkeling van het vakgebied. Dat staat bekend als Permanente Educatie (PE) of Continuing Professional Education (CPE).

Het heeft voor FERM toegevoegde waarde indien deze inspanningen ten behoeve van de Permanente Educatie gehaald kunnen worden met bijdragen door en voor FERM. De algemene regel die FERM hanteert voor het verkrijgen van PE-punten is als volgt: er wordt een puntensysteem gehanteerd dat is gebaseerd op het aantal uren inspanning van een bepaalde kwaliteit op het vakgebied. Hierbij geldt dat één uur relevante inspanning één PE-punt oplevert.

Het door FERM geleverde bewijs kan worden gebruikt bij een audit van de betreffende vakorganisatie (bijv. (ISC)2, NOREA of ISACA), waarbij ‘bewijzen’ moeten worden geleverd over de verrichte inspanningen in een bepaalde periode.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om de door FERM gegeven PE-punten in te dienen bij de instelling en zich te houden aan de door deze beroepsvereniging of instelling aangegeven regeling van het toekennen van PE-punten. Indien de deelnemer een activiteit wilt indienen bij de vakorganisatie, kan er een aanwezigheidsverklaring worden opgevraagd via vivianne@ferm-rotterdam.nl.

Doel

Regeling voor toekenning van PE-punten voor deelname aan activiteiten die door FERM worden georganiseerd en de inspanningen voor commissiewerk.

Regeling

De regeling van PE-punten valt uiteen in 2 delen:

  • activiteiten;
  • commissieactiviteiten.

PE-punten voor activiteiten
Deelnemers aan door FERM georganiseerde activiteiten, zoals o.a. het Port Cyber Café, de ontbijtsessies, de introductie cybertrainingen en Cybernautics FERM, kunnen PE-punten verdienen. De norm die hierbij gehanteerd wordt is dat één uur deelname aan een vaktechnische activiteit één PE-punt oplevert voor de deelnemer. Om aan te tonen dat een deelnemer aanwezig is geweest op een activiteit, zal de deelname per activiteit worden geregistreerd in het CRM systeem van FERM.

Verder worden standaard vijf PE-punten toegekend aan de organisatoren, inleiders, sprekers en andere betrokkenen van een activiteit. Op verzoek wordt een bewijs hiervan opgestuurd door FERM aan de betrokkenen. Hierbij geldt wel de regel van het maximale aantal PE-punten per jaar dat toegekend kan worden aan commissiewerk voor FERM. Voor deelname aan de activiteit zelf ontvangen deze personen tevens de PE-punten als gewone deelnemer.

PE-punten voor commissieactiviteiten
Voor commissieactiviteiten geldt dat er één PE-punt wordt toegekend per besteed uur. De actieve commissieparticipanten ontvangen jaarlijks vanuit FERM een (elektronische) brief waaruit blijkt wat hun inzet is geweest voor FERM. Het maximale aantal te verkrijgen PE-punten per jaar voor commissie- en bestuursactiviteiten is door FERM vastgesteld op 10 PE-punten.

De voorzitter van de commissie heeft de verantwoordelijk om aan te geven in hoeverre een lid van een commissie zich voor het aantal genoemde uren heeft ingespannen voor de stichting. Hierop zal de toekenning van het aantal PE-punten worden gebaseerd.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer updates en let op phishing mails. Gebruik MFA. En – voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen, vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen, en ondersteund kunt worden in de stappen richting NIS2.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode van 3 maanden verbonden.
Ook krijg je direct en zonder voorwaarden een voucher van 500 euro voor diensten uit ons portfolio.

En wist je dat je als participant mee kunt doen aan onze cybercrisistrainingen in mei en Cybernautics-FERM in juni? Volgens experts uit het veld is de waarde van de training en de oefening gelijk aan het tienvoudige van je deelname aan FERM. Directe value for money dus! | Lees meer op ferm-rotterdam.nl/cybernautics

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht