Source: Gemeente Rotterdam

Op deze pagina vind je het Cyberbeeld Rotterdam 2022 (CB010 2022), opgesteld door Gemeente Rotterdam en met een bijdrage van FERM. Cyberaanvallen kunnen voor de maatschappij ontwrichtend zijn en grote economische schade veroorzaken. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op burgers, organisaties en ketens. Rotterdam schenkt daarom veel aandacht aan het weerbaarder maken van de regio tegen toekomstige cyberaanvallen.

Cyberbeeld Rotterdam 2022

“Digitale ontwikkelingen bieden grote maatschappelijke en economische kansen voor Rotterdam. Tegelijkertijd zorgen deze ontwikkelingen voor nieuwe dreigingen en kwetsbaarheden. Nieuwe technologieën maken nieuwe vormen van criminaliteit mogelijk, en digitale crises of crises met een digitale component liggen op de loer.

We hebben de afgelopen periode veel voorbeelden gezien van hacks en ransomwareaanvallen. Dergelijke aanvallen hebben gevolgen voor ondernemers, bewoners en voor de stad in zijn geheel. Dat baart mij zorgen. Ik ben daarom van mening dat er blijvend moet worden geïnvesteerd in de digitale weerbaarheid van de stad en haar burgers, ondernemers, bedrijven en andere organisaties.

Het is belangrijk om zowel aandacht te hebben voor de kansen als ook voor de veiligheidsaspecten die digitale ontwikkelingen met zich meebrengen. Door samenwerking kunnen we voorkomen dat onze stad schade ondervindt van een cyberaanval en zorgen we ervoor dat juist de meerwaarde van digitalisatie wordt benut. Daarom is samen met een groot aantal partijen in de stad nagedacht over hoe de cyberweerbaarheid van Rotterdam kan worden vergroot met als doel om vervolgens gezamenlijk in actie te komen. Het resultaat leest u in dit Cyberbeeld met concrete actielijnen.”

“Laten we samen de kansen van digitalisatie beter benutten
en de cyberweerbaarheid van onze stad vergroten.”

Ahmed Aboutaleb,
Burgemeester van Rotterdam

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer updates en let op phishing mails. Gebruik MFA. En – voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen, vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen, en ondersteund kunt worden in de stappen richting NIS2.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode van 3 maanden verbonden.
Ook krijg je direct en zonder voorwaarden een voucher van 500 euro voor diensten uit ons portfolio.
Besluit je na 3 maanden om participant te blijven, dan krijg je 1/3 van de fee ook direct als voucher retour.

Vind FERM ook op LinkedIn

Deel dit bericht