Mooi nieuws vanuit de academische wereld: aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt gewerkt aan een onderzoek naar cybersecurity en cyberweerbaarheid in de logistieke ketens van de haven. Uiteraard is FERM partner in deze insteek, precies in ons (vak)gebied.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het Cybersecurity voor Nederland (CS4NL) programma, vanuit het onderdeel ‘Supply Chain Security’. Dat onderdeel heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen.

Het ‘Cybersecurity in the Rotterdam Maritime Sector’ is gehonoreerd met middelen beschikbaar gesteld door TKI Dinalog, het kennisinstituut van de Topsector Logistiek.

Cyberveiligheid in de keten in 5 case studies

Het Erasmus-onderzoek ‘CyberSecurity in the Rotterdam Maritime Sector’ heeft tot doel de cyberweerbaarheid in de complexe bedrijfsketens van de maritieme sector te vergroten. Het project analyseert met behulp van een raamwerk voor de afhankelijkheden tussen bedrijven in maritieme operationele processen in en rond de Rotterdamse haven vijf case studies van kritieke processen.

De vijf case studies omvatten het aanlopen van schepen in de haven, het laden en lossen van gevaarlijke goederen, het ophalen van containers bij terminals, het bevoorraden van schepen met reserveonderdelen, voorraden en brandstof, en scheepsreparatie. Zo wordt er een effectieve bouwsteen ontwikkeld voor de Rotterdamse Cyber Resilience aanpak. Daarnaast wordt een bruikbare MKB-integratiestrategie ontwikkeld om, samen met partner FERM, grote aantallen MKB te betrekken in het opbouwen van cyberweerbaarheid van de diverse bedrijfspopulatie in het haven-maritieme domein.

In het project werken ook onze publieke partner Gemeente Rotterdam, NHL StendenTUDelft, Schuberg PhilisSmartportLloyd’s RegisterKotug en Platform Veilig Ondernemen samen.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer updates en let op phishing mails. Gebruik MFA. En – voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen, vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen, en ondersteund kunt worden in de stappen richting NIS2.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode van 3 maanden verbonden.
Ook krijg je direct en zonder voorwaarden een voucher van 500 euro voor diensten uit ons portfolio.

En wist je dat je als participant mee kunt doen aan onze cybercrisistrainingen in mei en Cybernautics-FERM in juni? Volgens experts uit het veld is de waarde van de training en de oefening gelijk aan het tienvoudige van je deelname aan FERM. Directe value for money dus! | Lees meer op ferm-rotterdam.nl/cybernautics

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht