Source: NCSC

In het najaar deelden we de uitnodigingen voor diverse NCSC kennisevenementen rond Cybersecurity voor Industriële Systemen. In november werd in drie sessies aandacht besteed aan de thema’s Incidenten en dreigingen, Security by Design en tot slot Inkooptrajecten.

In dat laatste webinar stond het inkooptraject voor industriële systemen centraal, en ook de rol die normen daarbij spelen. De CSR schreef in haar advies van april 2020 al dat er werk aan de winkel is om de cybersecurity van IACS in de vitale infrastructuur op orde te krijgen en dat organisaties hier ondersteuning bij moeten krijgen.We staan graag even extra stil bij dat onderwerp, met vragen als zijn er aparte inkoopeisen nodig, hoe worden normen effectief betrokken, en waar kun je je leverancier aanvullen? Daarnaast is onze FERM Port Cyber-gastheer en inmiddels directeur van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure als presentator een van de experts aan tafel.

De drie webinars zijn inmiddels integraal terug te kijken op deze pagina op de website van het NCSC. De kennissessie rond Inkooptrajecten is de derde video.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer patches en let op phishing mails. En -voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven- sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen en vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen. Dat blijkt in de praktijk erg nuttig te zijn voor bedrijven van klein naar groot, van mkb (zonder eigen IT) tot aan de grote multinationals.

Participeren in FERM is nu tijdelijk kosteloos uit te proberen!

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden.

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht