Port of Moerdijk heeft zich als participant van FERM aangesloten bij het Port Cyber Resilience Programma. Havenbedrijf Moerdijk heeft daarmee toegang tot de dienstverlening van FERM en onder meer de dreigingsinformatie van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de diensten van Digital Trust Center (DTC) van het Ministerie van EZK. FERM is een initiatief dat ontstond in de Rotterdamse haven om bij bedrijven kennis en kunde over digitale weerbaarheid te verbeteren. Doel is om samenwerking op het gebied van cybersecurity te stimuleren en bewustzijn van cyberrisico’s te verhogen.

“Een hele mooie ontwikkeling”, zegt Evelien Bras, directeur van FERM. “Cyberweerbaarheid gaat vaak verder dan de grenzen van één organisatie of één haven. Ook al ligt de verantwoordelijkheid bij organisaties zelf om de basis op orde te hebben; samenwerking is dé manier om dat effectief te doen.”

“Door deze samenwerking maken we de groep waarin en waarmee informatie gedeeld kan worden groter en zijn we daarmee nog effectiever. Vanwege onze achtergrond is FERM een hele logische partner voor Port of Moerdijk.”

Excellente veiligheid

Havenbedrijf Moerdijk en de ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) werken samen met gemeente en overheidsdiensten intensief aan veilig ondernemen. Port of Moerdijk wordt als resultaat daarvan gezien als een van de veiligste en best beveiligde havengebieden van West-Europa.

“We staan als Port of Moerdijk voor excellente veiligheid en werken aan een perfect functionerend integraal veiligheidssysteem en aan een veiligheidsschil die voor zeker 99% safety en security biedt”, zegt Gijs-Jan Schüssler, Havenmeester en Programmamanager Veiligheid bij Havenbedrijf Moerdijk.

“Naast fysieke en sociale veiligheid is cybersecurity voor ons momenteel een topprioriteit. Met FERM voegen we daadkracht en kennis toe over dit onderwerp en kunnen wij dat weer verder delen in het netwerk van onze ondernemers op het haven- en industrieterrein.”

Over FERM

Stevig, standvastig en sterk: FERM is geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience. Cyberweerbaarheid is én blijft de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf, maar FERM kan je helpen om de taken die hierbij horen te vervullen, met handvatten en handelingsperspectieven om aan de slag te gaan. #samenstaanweFERM

Organisaties, klein- midden- en groot, die lid of participant worden krijgen toegang tot aanvullende dienstverlening, deels naar eigen behoefte en deels door samenwerking (kennis(makings)sessies, dreigingsinformatie, diensten en onderlinge communicatie binnen een vertrouwelijk platform) in te vullen. Daarnaast is er gezamenlijk een jaarlijkse crisisoefening. | Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden.

Over Port of Moerdijk

Port of Moerdijk is de meest landinwaartse zeehaven van Nederland, de vierde zeehaven van nationaal belang en de tweede containerhaven van Nederland. Met maximale keuzevrijheid voor shortsea, binnenvaart, spoor, weg en buisleiding zijn Europese bestemmingen binnen handbereik. Port of Moerdijk is het knooppunt in de Nederlands-Vlaamse delta voor circulaire chemie en Europese toegevoegde waarde logistiek.

Havenbedrijf Moerdijk organiseert het proces van ontwikkeling, ontwerp, aanleg, uitgifte, exploitatie, beheer en uitbreiding van Port of Moerdijk. Veilig, duurzaam, betrouwbaar en daadkrachtig. #connectingyou | Kijk voor meer informatie op portofmoerdijk.nl.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer updates en let op phishing mails. Gebruik MFA. En – voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen, vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen, en ondersteund kunt worden in de stappen richting NIS2.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode van 3 maanden verbonden.
Ook krijg je direct en zonder voorwaarden een voucher van 500 euro voor diensten uit ons portfolio.
Besluit je na 3 maanden om participant te blijven, dan krijg je 1/3 van de fee ook direct als voucher retour.

Vind FERM ook op LinkedIn

Deel dit bericht