Goed nieuws met betrekking tot de strijd tegen de valse domeinnamen van waaruit cyberfraudeurs hun pogingen tot storage spoofing opzetten: door SIDN, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie is voor bedrijven in de Rotterdamse haven een procedure ontwikkeld om fake websites met een .NL-extensie offline te halen.

In ons actuele interview over de ontwikkelingen rond storage spoofing en de wildgroei aan gekaapte bedrijfsnamen viel te lezen dat er op dat vlak volop wordt samengewerkt met het SIDN, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Dat heeft nu tot de volgende procedure geleid voor fake domeinnamen die eindigen op .nl. 

Procedure offline halen fake websites

Mocht er onder uw KvK-geregistreerde bedrijfsnaam een “fake” domeinnaam zijn geregistreerd met .NL extensie dan kunt u daarvan aangifte doen bij de Zeehavenpolitie.

De Zeehavenpolitie zal nadat de aangifte is opgenomen onderzoek doen. Mocht het politieonderzoek uitwijzen dat de domeinnaam is geregistreerd voor criminele activiteiten, dan zal de Zeehavenpolitie SIDN verzoeken de domeinnaam te ontkoppelen. Deze procedure duurt ongeveer 5 dagen vanaf het moment dat de aangifte is opgenomen. U dient wel eerst zelf minimaal de registrar en de domeinnaamhouder door middel van een abuse melding op de hoogte te stellen van de fake domeinnaam. U kunt de benodigde (e-mail)adressen vinden door op www.sidn.nl de domeinnaam in de balk check hier je .nl-domeinnaam in te typen en daarna akkoord te gaan met de voorwaarden om meer informatie te zien. Lees meer over het achterhalen van registrar en domeinnaamhouder in ons eerdere artikel over het offline halen van websites.

U kunt er ook uiteraard ook voor kiezen om zelfstandig een notice and takedown procedure op te starten. Je vindt er in datzelfde artikel meer informatie over.

Portbase en Samen Veilig Data Delen

Portbase is “een neutraal platform met nationale dekking dat fungeert als stabiele basis voor operational excellence in de Nederlandse havens”, zo legt Diederik uit. Een nutsvoorziening zonder winstoogmerk, met aandeelhouders Port of Rotterdam (75 procent) en Port of Amsterdam (25 procent). Dat is de korte introductie.

Portbase is er van, voor en door de haven-community. Daarin is het programma Samen Veilig Data Delen een logisch verlengde, om samen met die community bij te dragen aan de realisatie van een veilige Rotterdamse haven. Dit lukt door een betrouwbare informatie-uitwisseling tot stand te brengen tussen de verschillende schakels in de logistieke containerketen. Met haar Port Community System (PCS) zorgt Portbase al bijna 20 jaar voor een soepele afhandeling in de Nederlandse havens, door de kernprocessen in deze havens te laten rusten op een vertrouwde en betrouwbare basisinfrastructuur voor het opslaan, ontsluiten en delen van data.

Het programma bestaat uit drie sporen: Veilige identiteiten, Veilige ketens en Veilig platform. ‘Veilige identiteiten’ draait om: weten met wie zaken gedaan wordt, en wie bepaalde handelingen uit mag voeren (inderdaad, de link met IAM, dus denk onder meer aan implementeren van MFA, periodieke validatie door hoofdbeheerders, verificatie van identiteiten en het aanscherpen van toelatingseisen tot het PCS). Veilige ketens gaat om een containervrijgaveproces op basis van machtigingen in plaats van het beschikken over de juiste ‘sleutel’ of pincodes, dus andermaal een rol voor IAM. Veilig platform tot slot betekent blijvend investeren in de digitale veiligheid van het PCS.

Niet alleen een logische link met IAM dus, maar ook met FERM! Kijk voor meer informatie over het programma op portbase.com/veilig-data-delen/.

Tot slot namen we aan het einde van de bijeenkomst afscheid van Peter van Loo van Deltalinqs, die jarenlang een spil was in onze bijeenkomsten, maar per oktober aan de slag gaat voor Rijkswaterstaat. Bedankt, Peter!

Bekijk bovenstaande video voor de volledige bijeenkomst.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer updates en let op phishing mails. Gebruik MFA. En – voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen, vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen, en ondersteund kunt worden in de stappen richting NIS2.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode van 3 maanden verbonden.
Ook krijg je direct en zonder voorwaarden een voucher van 500 euro voor diensten uit ons portfolio.

En wist je dat je als participant mee kunt doen aan onze cybercrisistrainingen in mei en Cybernautics-FERM in juni? Volgens experts uit het veld is de waarde van de training en de oefening gelijk aan het tienvoudige van je deelname aan FERM. Directe value for money dus! | Lees meer op ferm-rotterdam.nl/cybernautics

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht