ROTTERDAM, 2 DECEMBER | Vandaag is in het World Port Center in Rotterdam een overeenkomst getekend tussen TÜV Nederland en FERM met als doel verdere samenwerking rond het vergroten van de cyberweerbaarheid van de Rotterdamse Haven.

“TÜV Nederland is als partner aan meerdere sectororganisaties verbonden, zoals het CWB (Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport), het CCM (Cybersecurity voor de Maakindustrie) en het ECCW (Expertise Centrum Cyberweerbaarheid). Vanuit dit soort samenwerkingen willen we de aangesloten achterban tools bieden om hun cyberweerbaarheid aan te tonen,” aldus Vincent Schijven, Innovatie manager bij TÜV Nederland.

“Met het CWB hebben we een maturity schema ontwikkeld dat stappen richting ISO 27001 definieert, en daarmee een perspectief voor kleinere bedrijven om de eerste stappen te zetten. Er wordt al in inkoopcontracten door OEMers aan gerefereerd om op deze manier in de eigen supply chain de veiligheid buiten de deur af te dwingen. Daarnaast geeft het bedrijven die aan meerdere OEMers leveren de mogelijkheid om aan te tonen waar ze in de maturity zitten. Vanuit de samenwerking die we vandaag ondertekend hebben kunnen we dat model nu ook naar de havensector gaan vertalen door Cybersecurity binnen de OT (Operationele Technologie) verder toetsbaar te maken. TÜV Nederland is niet alleen binnen de IT maar ook binnen de OT een leidende certificerende instelling en een samenwerking met dé sectororganisatie in de Rotterdamse haven is dan van strategisch belang.”

Certificering voor cyberweerbaarheid

“Bij FERM zijn we doorlopend bezig om de dienstverlening voor onze participanten aan te scherpen en te verbeteren,” zegt Evelien Bras, directeur FERM. “Onze participanten zijn zelf in de lead. Als gevolg van een advies over die dienstverlening dat de participanten verenigd in de Raad van Advies in afgelopen jaar hebben gegeven, is er nu deze samenwerking gezocht met TÜV Nederland om een volgende stap te zetten.”

“We onderzoeken hierbij in eerste instantie de mogelijkheden van een self-assessment met als mogelijk vervolg een certificering. Het doel is dat bedrijven aan kunnen tonen wat hun niveau van cyberweerbaarheid is. Dat is niet alleen belangrijk voor de participanten zelf, maar ook voor onze partners – denk dan bijvoorbeeld aan het Havenbedrijf Rotterdam, de Douane en DCMR. Deze stap is ook een strategische zet in de aanloop naar de aankomende NIS-2 directive. Europese regelgeving waarin bedrijven naar alle waarschijnlijkheid een verantwoordelijkheid krijgen voor het toetsen van hun toeleverketen. TÜV is hierin een ervaringsdeskundige en zit ook via haar Duitse tak in Europa aan tafel. Zo bereiden we de bij ons aangesloten bedrijven voor op implementatie met informatie uit eerste hand.”

Wil je weten wat jij kunt doen om de cyberweerbaarheid van jouw organisatie én van de gehele keten te verhogen? Meld je dan aan op ferm-rotterdam.nl/participant-worden.

CONTACT

FERM Rotterdam                                        TÜV Nederland
Evelien Bras                                                  Vincent Schijven
Evelien.Bras [@] ferm-rotterdam.nl          Vschijven [@] tuv-nord.com
(+31) 6 38 829 965                                        (+31) 6 41 110 190

Over TÜV Nederland

TÜV Nederland bevordert de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving met certificering, keuring, inspectie, CE-markering en training. Onder de afkorting TÜV (Technischer Überwachungsverein) worden in Duitsland verenigingen (eingetragener Vereine) verstaan die zich bezighouden met wettelijk voorgeschreven keuringen van materieel en apparatuur en certificering van producten en managementsystemen.

Het hoofddoel is om aantoonbaar te maken dat organisaties aan gestelde eisen voor betrouwbaarheid voldoen, vanuit wetgeving of vanuit een opdrachtgever. Die betrouwbaarheid wordt heel feitelijk vastgesteld met een TÜV audit, keuring of inspectie. De onderwerpen die getoetst worden zorgen voor dat je als organisatie verzekerd bent van betrouwbare producten, diensten en leveranciers en zelf ook de betrouwbaarheid van de organisatie kunt aantonen. | Kijk voor meer informatie op tuv.nl.

Over FERM

FERM is een initiatief van Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Politie Nederland (District Zeehavenpolitie). Met medewerking van ook DCMR Milieudienst Rijnmond en Douane Nederland heeft de stichting – zonder winstoogmerk – als doel om de cyberweerbaarheid in de Rotterdamse Haven te vergroten. Alle bedrijven in het Haven Industrieel Complex kunnen vrijblijvend gebruik maken van de openbaar beschikbare informatie via de website, onze nieuwsbrieven, de social media kanalen en onze periodieke FERM Port Cyber Café’s.

Organisaties, klein- midden- en groot, die lid ofwel ‘participant’ worden krijgen toegang tot aanvullende dienstverlening, die deels naar eigen behoefte en deels door samenwerking (kennis(makings)sessies, dreigingsinformatie van het NCSC, diensten van het DTC en onderlinge communicatie binnen een vertrouwelijk platform) ingevuld wordt. Daarnaast is er gezamenlijk een jaarlijkse crisisoefening. | Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer patches en let op phishing mails. Gebruik MFA. En -voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven- sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen en vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen. Dat blijkt in de praktijk erg nuttig te zijn voor bedrijven van klein naar groot, van mkb (zonder eigen IT) tot aan de grote multinationals.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden.
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode verbonden.

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht