Port of Moerdijk heeft zich als participant van FERM aangesloten bij het Port Cyber Resilience Programma. Havenbedrijf Moerdijk heeft daarmee toegang tot de dienstverlening van FERM en onder meer de dreigingsinformatie van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de diensten van Digital Trust Center (DTC) van het Ministerie van EZK. FERM is een initiatief dat ontstond in de Rotterdamse haven om bij bedrijven kennis en kunde over digitale weerbaarheid te verbeteren. Doel is om samenwerking op het gebied van cybersecurity te stimuleren en bewustzijn van cyberrisico’s te verhogen.

“Een hele mooie ontwikkeling”, zegt Evelien Bras, directeur van FERM. “Cyberweerbaarheid gaat vaak verder dan de grenzen van één organisatie of één haven. Ook al ligt de verantwoordelijkheid bij organisaties zelf om de basis op orde te hebben; samenwerking is dé manier om dat effectief te doen.”

“Door deze samenwerking maken we de groep waarin en waarmee informatie gedeeld kan worden groter en zijn we daarmee nog effectiever. Vanwege onze achtergrond is FERM een hele logische partner voor Port of Moerdijk.”

Excellente veiligheid

Havenbedrijf Moerdijk en de ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) werken samen met gemeente en overheidsdiensten intensief aan veilig ondernemen. Port of Moerdijk wordt als resultaat daarvan gezien als een van de veiligste en best beveiligde havengebieden van West-Europa.

“We staan als Port of Moerdijk voor excellente veiligheid en werken aan een perfect functionerend integraal veiligheidssysteem en aan een veiligheidsschil die voor zeker 99% safety en security biedt”, zegt Gijs-Jan Schüssler, Havenmeester en Programmamanager Veiligheid bij Havenbedrijf Moerdijk.

“Naast fysieke en sociale veiligheid is cybersecurity voor ons momenteel een topprioriteit. Met FERM voegen we daadkracht en kennis toe over dit onderwerp en kunnen wij dat weer verder delen in het netwerk van onze ondernemers op het haven- en industrieterrein.”

Over FERM

Stevig, standvastig en sterk: FERM is geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience. Cyberweerbaarheid is én blijft de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf, maar FERM kan je helpen om de taken die hierbij horen te vervullen, met handvatten en handelingsperspectieven om aan de slag te gaan. #samenstaanweFERM

Organisaties, klein- midden- en groot, die lid of participant worden krijgen toegang tot aanvullende dienstverlening, deels naar eigen behoefte en deels door samenwerking (kennis(makings)sessies, dreigingsinformatie, diensten en onderlinge communicatie binnen een vertrouwelijk platform) in te vullen. Daarnaast is er gezamenlijk een jaarlijkse crisisoefening. | Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden.

Over Port of Moerdijk

Port of Moerdijk is de meest landinwaartse zeehaven van Nederland, de vierde zeehaven van nationaal belang en de tweede containerhaven van Nederland. Met maximale keuzevrijheid voor shortsea, binnenvaart, spoor, weg en buisleiding zijn Europese bestemmingen binnen handbereik. Port of Moerdijk is het knooppunt in de Nederlands-Vlaamse delta voor circulaire chemie en Europese toegevoegde waarde logistiek.

Havenbedrijf Moerdijk organiseert het proces van ontwikkeling, ontwerp, aanleg, uitgifte, exploitatie, beheer en uitbreiding van Port of Moerdijk. Veilig, duurzaam, betrouwbaar en daadkrachtig. #connectingyou | Kijk voor meer informatie op portofmoerdijk.nl.

Portbase en Samen Veilig Data Delen

Portbase is “een neutraal platform met nationale dekking dat fungeert als stabiele basis voor operational excellence in de Nederlandse havens”, zo legt Diederik uit. Een nutsvoorziening zonder winstoogmerk, met aandeelhouders Port of Rotterdam (75 procent) en Port of Amsterdam (25 procent). Dat is de korte introductie.

Portbase is er van, voor en door de haven-community. Daarin is het programma Samen Veilig Data Delen een logisch verlengde, om samen met die community bij te dragen aan de realisatie van een veilige Rotterdamse haven. Dit lukt door een betrouwbare informatie-uitwisseling tot stand te brengen tussen de verschillende schakels in de logistieke containerketen. Met haar Port Community System (PCS) zorgt Portbase al bijna 20 jaar voor een soepele afhandeling in de Nederlandse havens, door de kernprocessen in deze havens te laten rusten op een vertrouwde en betrouwbare basisinfrastructuur voor het opslaan, ontsluiten en delen van data.

Het programma bestaat uit drie sporen: Veilige identiteiten, Veilige ketens en Veilig platform. ‘Veilige identiteiten’ draait om: weten met wie zaken gedaan wordt, en wie bepaalde handelingen uit mag voeren (inderdaad, de link met IAM, dus denk onder meer aan implementeren van MFA, periodieke validatie door hoofdbeheerders, verificatie van identiteiten en het aanscherpen van toelatingseisen tot het PCS). Veilige ketens gaat om een containervrijgaveproces op basis van machtigingen in plaats van het beschikken over de juiste ‘sleutel’ of pincodes, dus andermaal een rol voor IAM. Veilig platform tot slot betekent blijvend investeren in de digitale veiligheid van het PCS.

Niet alleen een logische link met IAM dus, maar ook met FERM! Kijk voor meer informatie over het programma op portbase.com/veilig-data-delen/.

Tot slot namen we aan het einde van de bijeenkomst afscheid van Peter van Loo van Deltalinqs, die jarenlang een spil was in onze bijeenkomsten, maar per oktober aan de slag gaat voor Rijkswaterstaat. Bedankt, Peter!

Bekijk bovenstaande video voor de volledige bijeenkomst.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer updates en let op phishing mails. Gebruik MFA. En – voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen, vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen, en ondersteund kunt worden in de stappen richting NIS2.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode van 3 maanden verbonden.
Ook krijg je direct en zonder voorwaarden een voucher van 500 euro voor diensten uit ons portfolio.
Besluit je na 3 maanden om participant te blijven, dan krijg je 1/3 van de fee ook direct als voucher retour.

En wist je dat je als participant mee kunt doen aan onze cybercrisistrainingen in mei en Cybernautics-FERM in juni? Volgens experts uit het veld is de waarde van de training en de oefening gelijk aan het tienvoudige van je deelname aan FERM. Directe value for money dus! | Lees meer op ferm-rotterdam.nl/cybernautics

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht