Vanmiddag was er opnieuw een primeur voor het FERM Port Cyber Café: een digitale editie! Uiteraard in deze tijden niet fysiek, maar netjes digitaal via het scherm. Aansluitend vond bovendien het webinar ‘Het nieuwe normaal vereist digitale hygiëne’ plaats, verzorgd door Gemeente Rotterdam. Dat verslag lees je inmiddels

Digitale ontwrichting

Het FERM Port Cyber Café, dat in eerste instantie eind maart op de agenda stond en om voor de hand liggende redenen is doorgeschoven, heeft het thema van die eerdere datum behouden: digitale ontwrichting. Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en sociale wereld hangen verstoringen van operationele processen steeds vaker samen met ernstige verstoring of uitval van digitale processen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid noemt dit type ontwrichting ‘digitale maatschappelijke ontwrichting’, of kortweg ‘digitale ontwrichting’. Een half jaar na het verschijnen van het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ kijken we vanuit enkele voor de haven belangrijke (vitale) sectoren of we er nu wel klaar voor zijn.

Als gasten schoven er vandaag enkele experts uit voor ons relevante sectoren aan, zoals Stedin (hoogspanningsnet) en Rijkswaterstaat (infrastructuur). Ook Marijn van Schoote van het Havenbedrijf was van de partij, net als Ronald Stolk van Portbase en Maarten Oosterink van Shell. Ze schoven met z’n vijven bij Chris op het kantoor van Deltalinqs aan, terwijl de bezoekers van het Port Cyber Café zich meldden via de link van WebinarGeek.

Laten we hen eerst even voorstellen;

  • Marijn van Schoote            – Havenbedrijf Rotterdam
  • Jeroen Gaiser                      – Rijkswaterstaat (infrastructuur)
  • Maarten Oosterink             – Shell Raffinaderij en tevens voorzitter ISAC chemie
  • Ronald Stolk                         – Portbase (informatieknooppunt havenlogistiek)
  • Iowa Carels                           – Stedin (hoogspanningsnet)

Onze vaste moderator Chris van ’t Hof ging met hen in gesprek. Het doel was om er een interactieve sessie van te maken, dus met alle gelegenheid om vragen te stellen via de chat – waar veelvuldig gebruik van gemaakt werd.

Paneldiscussie

We trappen de bijeenkomst af met een algemene insteek; wat verstaan we eigenlijk onder digitale ontwrichting? Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en de sociale wereld hangen verstoringen van het maatschappelijke leven steeds vaker samen met een ernstige verstoring of uitval van digitale processen. De WRR noemt dit type ontwrichting ‘digitale maatschappelijke ontwrichting’, of kortweg ‘digitale ontwrichting’. Van digitale ontwrichting is sprake wanneer het normale leven ernstig is verstoord. Met de groeiende verwevenheid van de digitale en fysieke wereld kunnen digitale incidenten resulteren in maatschappelijke ontwrichting met de zichtbare aantasting van belangrijke processen.

De afgelopen jaren hebben zich in Nederland en daarbuiten allerhande digitale verstoringen voorgedaan. Sommige daarvan zijn snel verholpen en veroorzaakten vooral ongemak. Er waren echter ook incidenten met aanzienlijk grotere consequenties. Als gevolg van de besmetting van computers van de Britse National Health Service door de vermeende gijzelsoftware WannaCry (2016) moesten 19.000 patiëntafspraken worden geannuleerd. De NotPetya-aanval (2017) trof in Nederland de Rotterdamse Haven, waardoor het containertransport via haven, snelweg en spoor deels stil kwam te liggen (Marijn van Schoote: “Als je ’s avonds op het 8-uur Journaal ineens zelf het onderwerp bent, dan mag je dat inderdaad wel een nachtmerrie noemen”). En in de vroege zomer van 2019 trof een urenlange storing zowel het noodnummer 112 als 0900-8844, het landelijke servicenummer van de politie. Bovendien waren ook ziekenhuizen, gemeenten en bedrijven lange tijd onbereikbaar.

Hoewel cyberaanvallen een belangrijke oorzaak zijn van incidenten, kunnen ook menselijke fouten, kapotte servers, softwareproblemen of externe factoren als kabelbreuken of elektriciteitsstoringen een groot effect hebben op het functioneren van digitale infrastructuur. De genoemde storing van het noodnummer 112, maar ook de uitval van Google Cloud, eveneens in juni 2019, vormen treffende illustraties.

Het zorgwekkende van deze incidenten is dat zij ook vitale processen in de samenleving aantasten. Zij brengen essentiële voorzieningen in gevaar zoals de zorg, het betalingsverkeer, overheidsdiensten en de elektriciteitsvoorziening. Vanzelfsprekend stijgen ook de economische en maatschappelijke kosten van dergelijke incidenten. Bovendien is duidelijk dat het potentieel voor schade en slachtoffers groeit naarmate de samenleving verder digitaliseert.

Nieuwe uitdagingen

Bij de omgang met digitale ontwrichting spelen verschillende uitdagingen, waaronder het feit dat het fysieke en digitale domein inmiddels zeer sterk met elkaar verweven zijn. Door ontwikkelingen als dataficatie, het gebruik van algoritmen om beslissingen te nemen en de complexe verbindingen tussen systemen wereldwijd, vloeien het digitale domein en het fysieke domein inmiddels naadloos in elkaar over. Dit vergt van de overheid een doordacht beleid ten aanzien van maatschappelijke ontwrichting, dat zich nu nog voornamelijk richt op gebeurtenissen in de fysieke wereld. Bijzondere aandacht verdient daarbij de lijst met vitale processen, waarvan de uitval als maatschappelijk ontwrichtend wordt aangemerkt − hetgeen uiteraard aansluit op het gezelschap van vanmiddag.

Digitalisering maakt de samenleving op nieuwe manieren kwetsbaar voor verstoringen, vanwege instabiele en vaak slecht beveiligde software en hardware, en de complexe en grensoverschrijdende toeleverings- en productieketens, die kwaadwillenden veel mogelijkheden bieden om maatschappelijke processen te verstoren of zelfs geheel stil te leggen. Door het gebruik van generieke hard- en software kunnen deze verstoringen potentieel een enorme schaal en bereik hebben. Zoals we vaker zien bij de Port Cyber Café’s komen daar de verschillen tussen IT en OT om de hoek kijken. Uit de chat: Een kantoor (IT) plat door ransomware is anders dan ransomware die een productie omgeving (OT) plat legt.” Het teruglezen van het verslag van de bijeenkomst in februari is in die zin zeker de moeite waard.

Samenwerking en het belang van informatiedelen

Uiteraard is de bijeenkomst vanmiddag niet bedoeld om sec de uitdagingen en dreigingen op te sommen, maar veel meer om aan (preventieve) maatregelen te werken en te bekijken hoe we ons – al dan niet gezamenlijk – beter op die ontwikkelingen kunnen voorbereiden. Daar heeft het aanwezige team gelukkig veel ervaring mee, met TableTop oefeningen, crisisteams, allerhande simulaties van bijvoorbeeld cyberaanvallen, en het voorzien in actuele draaiboeken.

Dat laatste wordt ook vanuit de chat benaderd: biedt ondersteuning bij het realiseren van die draaiboeken, weet hoe te handelen op incidenten, en train behalve binnen de organisatie ook binnen de sector of keten. Wat vervolgens weer wordt onderschreven vanuit Rijkswaterstaat en Portbase, want voor een cybercrimineel is informatie uit de gehele keten interessant, en daarom is de vraag waar zit de zwakste schakel een hele belangrijke – voor beide kanten. “Oefeningen voor IT-Sec zijn gelukkig steeds meer geaccepteerd, net als de oefeningen (al dan niet verplicht) vanuit Safety”, wordt vanuit de chat aangevuld.

Tot slot was er uiteraard even aandacht voor het Cybersecuritybeeld Nederland 2020, dat afgelopen maandag werd gepubliceerd.

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer updates en let op phishing mails. Gebruik MFA. En – voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen, vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen, en ondersteund kunt worden in de stappen richting NIS2.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode van 3 maanden verbonden.
Ook krijg je direct en zonder voorwaarden een voucher van 500 euro voor diensten uit ons portfolio.
Besluit je na 3 maanden om participant te blijven, dan krijg je 1/3 van de fee ook direct als voucher retour.

En wist je dat je als participant mee kunt doen aan onze cybercrisistrainingen in mei en Cybernautics-FERM in juni? Volgens experts uit het veld is de waarde van de training en de oefening gelijk aan het tienvoudige van je deelname aan FERM. Directe value for money dus! | Lees meer op ferm-rotterdam.nl/cybernautics

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht