3e Port Cyber Café

Derde Port Cyber Café op 2 november in teken van Incident Respons

Op donderdag 2 november vindt de volgende editie van het FERM Port Cyber Café plaats. Thema van deze derde bijeenkomst is 'incident response': een georganiseerde richtlijn voor het aanpakken en managen van de nasleep van een datalek, beveiligingsincident of aanval.

Het doel is om de situatie zo te behandelen dat schade wordt beperkt en de terugverdientijd en -kosten worden gereduceerd. Een incident response plan omvat een beleid dat concreet definieert wat een incident is en voorziet in een stapsgewijs proces dat moet worden gevolgd wanneer zich een incident voordoet.

Incident response in het Rotterdamse havengebied

We zullen op 2 november de focus leggen op een praktisch incident response plan: hoe ziet dat eruit en (hoe) kun je dat zelf opstellen? Daarnaast zullen we iets vertellen over het ontwikkelen van een cyber crisisaanpak voor de nautische keten in de Rotterdamse Haven. Afwikkeling van de scheepvaart is door de Rijksoverheid benoemd als vitaal proces en daarom is Havenbedrijf Rotterdam samen met Berenschot gestart met het ontwikkelen van zo'n aanpak.

Meld je aan!

Ben jij binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor veilig digitaal werken? En heb je behoefte aan tips, adviezen en vooral concrete handvatten van de experts die we voor de FERM Port Cyber Café’s uitnodigen? Meld je dan nu aan via contact@ferm-rotterdam.nl voor de derde editie! Locatie & tijd volgen binnenkort. 

Op donderdag 2 november vindt de derde editie van het FERM Port Cyber Café plaats. Na een geslaagde eerste editie afgelopen 20 juli en tweede editie op 14 september richten we ons tijdens deze derde bijeenkomst op incident response.