Privacy en de AVG
News 13 december 2018

10.000 klachten na 6 maanden AVG

Source: Autoriteit Persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming, ingevoerd in 2016 maar sinds mei 2018 officieel van kracht, is inmiddels een half jaar de bepalende wetgeving op het gebied van privacy. Na zes weken leverde dat zo'n 600 klachten op bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar na de eerste zes maanden is dat inmiddels opgelopen tot bijna 10.000. De toezichthouder meldt dat consumenten met name aan de bel trekken over de schending van hun privacyrechten, bijvoorbeeld wanneer er meer gegevens van hen worden opgevraagd dan noodzakelijk of wanneer deze persoonsgegevens ongewenst doorgegeven worden aan derden.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, laat op de website weten: “Ik vind het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen. Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terecht komen. Tegelijkertijd is dit een reden tot zorg. Er moet nog veel gebeuren bij organisaties.” De volledige klachtenreportage is op de website van de AP te vinden (PDF).

Statistieken van een half jaar AVG

In totaal heeft de AP sinds 25 mei 2018 9.661 klachten ontvangen. De grootste groep klachten, 32 procent, heeft betrekking op een schending van een privacyrecht, waaronder het recht op inzage en het recht op verwijdering.

Er wordt bijvoorbeeld geen inzage verleend of er worden drempels opgeworpen als particulieren persoonsgegevens willen laten verwijderen. Veel organisaties vragen zelfs om een kopie van het identiteitsbewijs voordat zij de gegevens willen verwijderen. Dat is echter in de meeste gevallen niet volgens de regels van de wetgeving, waardoor de AP besloot de voorlichting op de website uit te breiden.

Zo’n 15 procent van de klachten heeft betrekking op organisaties die meer gegevens opvragen dan strikt noodzakelijk is voor de betreffende verwerking. Voorbeelden zijn het burgerservicenummer (BSN) bij het aanmaken van een account bij een brillenwinkel of bij aanmelding bij een rijschool.

Zakelijke dienstverleners (41 procent), de IT-sector (12 procent) en de overheid (10 procent) zijn in de meeste gevallen het onderwerp van de klacht, opgevolgd door financiële instellingen en zorginstellingen, die met ieder 9 procent de top 5 opmaken.

Een klacht indienen bij de AP kan schriftelijk, telefonisch of via een online klachtenformulier op de website. Ongeveer twee derde van het totaal wordt via de website ingediend. De toezichthouder heeft vervolgens verschillende mogelijkheden om een klacht te behandelen en bekijkt per klacht wat de meest effectieve manier is om de overtreding te beëindigen. In de eerste zes maanden van de AVG is er vooral gefocust op het beëindigen van de mogelijke overtreding door voorlichting aan organisaties en het sturen op herstelmaatregelen.

In meer dan een derde van de gevallen heeft de AP opgetreden tegen een overtreding door een brief te versturen met normuitleg, te bemiddelen of een normoverdragend gesprek te voeren. Van de 9.666 klachten is inmiddels 56 procent behandeld en afgesloten, waaronder de telefonische klachten die naar tevredenheid zijn afgerond. 44% van de klachten is nog in behandeling. Er zijn bovendien 11 onderzoeken gestart, gebaseerd op een veelvoud aan klachten. De AP speelt een rol in 331 internationale klachten. Het gaat om klachten over organisaties met grensoverschrijdende activiteiten of met meerdere vestigingen binnen Europa.

VIND FERM OOK OP FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN