Alert Online
News 1 oktober 2020

Alert Online: ‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale veiligheid’ | Awarenesscampagne

Source: Digital Trust Center

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade hierdoor navenant op. Desondanks vinden Nederlanders zelf dat zij goed op de hoogte zijn van hun digitale veiligheid en schatten de kans dat zij schade ondervinden van online risico’s laag (10 procent) in. Onderaan deze pagina vind je een korte samenvatting met een aantal interessante cijfers over de houding van Nederlanders ten opzichte van online veiligheid, en een link naar het volledige onderzoeksrapport.

Bewustzijnsonderzoek

Slechts 6 procent van de Nederlanders maakt zich (zeer) veel zorgen over zijn of haar online veiligheid. Dat zijn enkele van de uitkomsten van het Alert Online bewustzijnsonderzoek, uitgevoerd door Motivaction. Net zoals elk jaar, wordt vandaag op 1 oktober officieel de cybersecuritymaand geopend door de lancering van de awarenesscampagne Alert Online en publicatie van het bewustzijnsonderzoek. De behoefte bij Nederlanders die achterlopen op online veiligheid om zichzelf te verbeteren, is ook laag. Dat blijkt uit Veilig 2020, het jaarlijkse onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Vandaag geeft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) het startsein voor de jaarlijkse bewustwordingscampagne Alert Online, waaraan driehonderd publiek-private partners zoals Rijksoverheid, gemeenten, bedrijfsleven, politie en kennisinstellingen deelnemen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Uit eerder onderzoek bleek al dat slimme apparaten vaak onveilig zijn en dat mensen te makkelijk omgaan met het uitvoeren van updates. Dat leidt tot onveiligheid en economische schade. Daarom werk ik aan Europese en nationale wetgeving zoals bijvoorbeeld een plicht voor verkopers om updates te leveren. Dat alleen is niet voldoende. Uit dit onderzoek komt dat Nederlanders hun digitale veiligheid overschatten en dat uiteindelijk dus gedrag een achilleshiel is. Vandaar dat we met Alert Online werken aan bewustzijn: dat blijft belangrijk voor een digitaal veilige samenleving en succesvolle online economie. Zeker in deze coronatijd, waarin het belang van digitalisering, enorm is.”

Alert Online

Alert Online is dit jaar georganiseerd door ECP |Platform voor de InformatieSamenleving in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK heeft de aftrap van de campagne verricht.

Het doel van Alert Online is om gezamenlijk aandacht te vragen voor cybersecurity, om meer bewustwording te creëren en om cybersecure gedrag te bevorderen bij Nederlandse burgers, consumenten, overheden, bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Het onlangs gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland 2020 schetst de toenemende en reële dreigingen in het digitale domein. Nog los van de digitale uitdagingen die dit jaar op ons pad zijn gekomen doordat er meer “op afstand’’ gewerkt wordt. Dit onderstreept wederom het belang van cybersecurity en ook van bewustwording en vaardigheden op dat gebied.

Investeren in gedragsverandering rond cybersecurity draait om het geven van het goede voorbeeld, maar ook door het “doen’’. We leren en ondervinden in de praktijk; het centrale thema van Alert Online 2020.

Nederlanders maken zich beperkt zorgen om hun digitale veiligheid

46% van de Nederlanders geeft aan dat zij zich weinig zorgen maken om hun online veiligheid in hun privésituatie. 6% maakt zich wel veel zorgen. Nederlanders die zich veel zorgen of enige zorgen maken om hun online veiligheid geven aan dat ze zich zorgen maken omdat ze bang zijn de aanpak van internetcriminelen niet door te hebben (48%), omdat ze bang zijn dat mensen hun gegevens kunnen inzien (47%) en omdat ze bang zijn dat financiële gegevens worden gestolen (44%). Nederlanders die zich geen zorgen maken om hun online veiligheid, geven aan dat ze zich geen zorgen maken omdat ze altijd controleren of websites en links vals zijn (43%), omdat ze hun apparaten updaten (43%) en omdat ze regelmatig virusscans maken (42%). De mate waarin Nederlanders zich zorgen maken om hun online veiligheid in de privésituatie is in de afgelopen drie jaar stabiel gebleven (44-46% maakt zich (zeer) veel tot enige zorgen).

De behoefte bij Nederlanders die achterlopen op online veiligheid om zichzelf te verbeteren is laag

De meeste Nederlanders die bereid zijn om acties te ondernemen, zijn ook degenen die al reeds acties hebben ondernomen (61%). Behoefte om de eigen online veiligheid te verbeteren bij de groep die vooralsnog minder acties heeft genomen is relatief laag. Acties die deze Nederlanders eventueel bereid zijn om te ondernemen zijn het gebruiken van antivirussoftware (48%), het regelmatig uitvoeren van (beveiligings)updates (43%), het controleren van links (40%), het regelmatig maken van back-ups (40%) en het direct uitvoeren van software updates (39%).

Nederlanders willen niet betalen voor betere diensten om veiligheid te verhogen

Nederlanders ervaren nog het meest belemmeringen die financieel van aard zijn. 58% wil niet betalen voor een dienst (zoals een wachtwoord manager) en vindt 40% de prijs van beveiligingssoftware/virusscanner een belemmering. Gratis diensten voor wachtwoordmanagers en virusscanner worden door een derde van de Nederlanders (33%) niet vertrouwt. De meeste Nederlanders geven aan geen moeite te hebben met het maken van back-ups (57%) en weten wat een goede virusscanner is (45%). Meer moeite hebben Nederlanders met beveiligingsinstructies (35%) en het maken van steeds nieuwe wachtwoorden (34%). Ze vinden het ook veel gedoe om voor elk apparaat en account een ander wachtwoord te hebben (44%). Overigens oordelen ze dat ze zelf goed omgaan met het hun wachtwoorden (69%) en het gebruiken van verschillende wachtwoorden (66%).

Het volledige onderzoek is te vinden op alertonline.nl/cybersecurityonderzoek.