Koninklijke Marechaussee
News 2 juli 2019

Algemene Rekenkamer onderzoekt Cybersecurity grenstoezicht Koninklijke Marechaussee op Schiphol

Source: Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar hoe de detectie van cyberaanvallen en de respons daarop op Schiphol is ingericht. Specifiek wordt er gekeken naar het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee. "Door grenstoezicht bestrijdt de Koninklijke Marechaussee onder andere grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme, identiteitsfraude, drugs- en mensensmokkel." De Marechaussee is onderdeel van het Ministerie van Defensie. De grenstoezichttaken voert de Koninklijke Marechaussee uit in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer is het tweede in een serie van drie naar cybersecurity in vitale sectoren. In het eerste onderzoek ('Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken' dat we al eerder uitlichtten) werd gekeken naar vitale waterwerken die worden beheerd door Rijkswaterstaat. De belangrijkste bevindingen lees je hier.

Waarom onderzoek?

"Luchthaven Schiphol is een mainport van groot economisch en symbolisch belang. De afhandeling van vliegverkeer is een van de vitale processen van Nederland. Vitale sectoren en hun processen zijn zo belangrijk dat er maatschappelijke ontwrichting kan ontstaan bij verstoring. Andere vitale processen zijn bijvoorbeeld het transport en de distributie van elektriciteit en de drinkwatervoorziening."

"De vitale sectoren zijn zeer afhankelijk van IT. De veiligheidsdiensten zien toenemende cybersecurityrisico’s voor de IT van de vitale sectoren, bijvoorbeeld door digitale sabotage of spionage. De Algemene Rekenkamer onderzoekt daarom of vitale sectoren voldoende beschermd zijn tegen deze digitale dreigingen."

"Wij onderzoeken hier specifiek het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee omdat de processen rondom grensbewaking in hoge mate afhankelijk zijn van IT. Daarbij kan grensbewaking doelwit zijn van een cyberaanval, door verschillende partijen met verschillende doelen. De dreiging bij grenstoezicht geldt zowel voor de beschikbaarheid en integriteit van IT-systemen als voor de vertrouwelijkheid van gegevens daarin."

Onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag is welke maatregelen de Koninklijke Marechaussee getroffen heeft om het grenstoezicht op Schiphol te beschermen tegen cyberaanvallen, of die maatregelen werken en of er scenario’s klaarliggen om de gevolgen van een cyberaanval in te dammen. En of dit alles, gelet op het dreigingsniveau, voldoende bescherming biedt tegen cyberaanvallen. De geplande publicatiedatum van de bevindingen ligt in het eerste kwartaal van 2020.

VIND FERM OOK OP  TWITTER | LINKEDIN | FACEBOOK