My Data Done Right - Bits of Freedom

Bits of Freedom versimpelt AVG-verzoeken met online tool My Data Done Right

Bits of Freedom
- 25 October 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving, is sinds 25 mei van kracht. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de Nederlander zich nog maar beperkt bewust is van de nieuwe privacyregels, en met name van de extra rechten die daar bijhoren. Vandaag, 5 maanden na 25 mei, heeft Bits of Freedom daarom de website My Data Done Right gelanceerd.

Bits of Freedom, de digitale burgerrechtenbeweging die opkomt voor internetvrijheid, wil het de burger gemakkelijker maken om bedrijven en instellingen te vragen welke gegevens ze over jou hebben. Je kunt met behulp van de nieuwe website organisaties vragen om die data te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, om zo meer grip te hebben op je persoonsgegevens.

Nieuwe privacyregels

Nederlanders zijn nauwelijks bekend met de nieuwe privacyrechten die zij met de invoering van de AVG hebben gekregen, zo blijkt uit het KPMG-onderzoek 'Een beetje privacy graag' onder ruim duizend burgers.

Bijna iedere Nederlander, maar liefst 98 procent, blijkt op de hoogte van de AVG. “Iets meer dan 80 procent zegt volmondig ‘ja’ op de vraag of zij op de hoogte zijn van de invoering van de AVG”, zegt Koos Wolters, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van privacy. “En bijna 20 procent heeft er wel eens van gehoord." Gewezen op hun nieuwe rechten geeft minder dan de helft van de onderzochte Nederlanders aan de behoefte te hebben om organisaties en bedrijven te benaderen om persoonsgegevens te laten verwijderen.

Aan de ene kant maken veel mensen zich duidelijk zorgen over het feit dat gegevens misbruikt worden, aan de andere kant maken zij nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn om hun privacy beter te waarborgen. Daar wil Bits of Freedom verandering in brengen.

My Data Done Right: dataverzoeken versimpeld

Het hebben van bepaalde rechten op papier is nog niet hetzelfde als het uitoefenen van die rechten in de praktijk, zo stelt Bits of Freedom. 'Je rechten moeten geen papieren werkelijkheid blijven. Ze rechten gaan pas echt leven als je hier eenvoudig gebruik van kan maken. Daarom hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan My Data Done Right.'

De tool 'My Data Done Right' is een website om je te helpen met het opstellen, versturen en bijhouden van je verzoeken om inzage te krijgen in je persoonsgegevens of je persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of ze in een handig formaat op te vragen. Dankzij deze tool hoef je als consument niet meer in de privacyverklaringen van de betreffende organisatie te duiken, want Bits of Freedom heeft die gegevens al voor je verzameld. Er zijn op dit moment ruim 1000 organisaties in de database opgenomen. Ook hoef je zelf geen verzoek(en) op te stellen, want op basis van jouw input wordt een verzoek automatisch gegenereerd.

Kijk op mydatadoneright.eu voor meer info.

VIND FERM OOK OP FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN