Blockchain en Blocklab

Blockchain: wat moet je weten?

- 3 August 2018

Op een platform voor gedeelde kennis op het vlak van cybersecurity en informatieveiligheid is het uitleggen van een blockchain voor de meesten wellicht onnodig, maar we kunnen ons voorstellen dat er lezers zien voor wie het veelgehoorde begrip nog niet geheel duidelijk is. Daarom een korte uitleg en wat meer informatie over de mogelijkheden van blockchain, specifiek voor de Rotterdamse haven.

Wat is blockchain?

Blockchain, ook wel vertaald als blokketen, is een innovatieve manier om met de bescherming van je gegevens om te gaan. Binnen zo’n 'blokketen' vindt gegevensuitwisseling plaats, waarbij de integriteit én de bescherming van de gegevens kan worden gewaarborgd.

Blockchain is ontstaan uit de komst van de Bitcoin en is het beste te vergelijken met een door heel veel mensen gedeeld grootboek voor financiële administratie. Blockchain garandeert daarbij dat er een geregistreerd aantal coins voorradig is, zodat er een marktprijs aan gekoppeld kan worden en de eenheden van deze digitale valuta maar één keer kunnen worden uitgegeven (lees: van eigenaar kunnen verwisselen).

De technologie is naast het grootboek het beste te vergelijken met een spreadsheet of een gedeeld document in excel, maar dan gedeeld waarbij alle betrokkenen een exacte kopie hebben waarbij wijzigingen door een individu bij alle andere deelnemers automatisch wordt overgenomen, zodat iedereen altijd dezelfde lijst heeft. Meer informatie en praktische toepassingen vind je op bijvoorbeeld watisblockchain.nl

Een centrale database kan stevig beveiligd worden, maar je blijft als gebruiker afhankelijk van het systeem. Het krijgen van toegang of het aanpassen van informatie hangt af van de beheerder van de database. De decentrale structuur van blockchain maakt dat er niet één instantie of bedrijf eigenaar is: het is een open netwerk waar iedereen aan deel kan nemen, net zoals e-mail en internet. Het voordeel van deze structuur is dat het niet kan worden gekraakt door hackers en de overdracht van data gemakkelijker en sneller wordt. Om de toepassingen op overheidsniveau te bekijken, lopen er sinds 2016 diverse testen bij onder meer de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

Blocklab.nl en Haven Rotterdam

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben in 2017 gezamenlijk een fieldlab opgericht om concrete toepassingen en oplossingen gebaseerd op blockchain-technologie te ontwikkelen. Het praktijkgerichte centrum heet ‘BlockLab’ en wordt ondersteund door regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Blockchain-technologie wordt gezien als een van de meest cruciale innovatiegebieden van dit moment. Het basisprincipe is dat gebruikers onderling transacties kunnen doen, zonder tussenkomst van derden. Datatechnologie waarborgt checks and balances en zorgt voor automatische verwerking. Hierdoor wordt het mogelijk om grote netwerken, ketens en markten vele malen efficiënter in te richten, zonder dat daar een dominante, regulerende partij voor nodig is.

Een concrete toepassing binnen het havengebied is het feit dat blockchain het mogelijk maakt om een fijnmazig decentraal energienetwerk op te zetten, waarin bedrijven onderling restwarmte verhandelen, en stadsbewoners elektriciteit. Hiermee wordt een boost gegeven aan de energietransitie-opgave van haven en stad. Daarnaast zijn er tal van oplossingen binnen bijvoorbeeld voorraadfinanciering en de logistiek van goederenstromen.

In het fieldlab worden in samenspraak met consortia van ontwikkelaars theoretische ideeën in een praktijkomgeving ontwikkeld, getest en uitgewerkt tot concrete kansen. Daarnaast fungeert het lab als kennisbron voor het regionale bedrijfsleven. Zo wordt samen met de Hogeschool Rotterdam curriculum ontwikkeld om aanwas van blockchain-talent te organiseren.

Je vindt op Blocklab.nl overigens ook een illustratie die het concept blockchain verder verduidelijkt (PDF).

VIND FERM OOK OP FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN