Column SmartPort
News 5 december 2019

Column SmartPort: slimme havens en data als het nieuwe goud

In Rotterdam zoeken we continu naar antwoord op de vraag hoe de haven slimmer, efficiënter, beter en duurzamer kan. Hoe pakken partners in de haven dat aan, waarom en wat hadden ze zelf slimmer kunnen doen?

In een column over dat onderwerp is deze keer aan het woord Elisabeth van Opstall, directeur SmartPort. "Een slimme haven is een haven met visie, die integraal denkt en opereert, verder kijkt dan de eigen organisatie. Een haven met bedrijven die nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Digitalisering en automatisering vragen hier om en gaan een enorme impact hebben op processen en daarmee bedrijven. Daarbij heeft de partij die over de juiste data beschikt goud in handen."

'Data is het nieuwe goud'

"Als we een slimme haven willen worden, moeten we ervoor zorgen dat de data beschikbaar is vanuit de juiste neutrale partij en veilig en op de juiste manier gedeeld wordt. En dat de data gebruikt kan worden voor onderzoek en het versnellen van innovaties in bedrijfsprocessen en -producten."

"Daar hebben we meteen een dilemma te pakken want de grote hamvraag is wie straks verantwoordelijk is voor het verzamelen en ter beschikking stellen van data. Als haven kun je niet afwachten tot het georganiseerd wordt, dan zet je jezelf buiten spel. Belangrijk is om nu te structureren wie data gaat organiseren en beheren. Naar mijn mening moet niet alleen een marktpartij aan het roer staan omdat commerciële belangen in dat geval voor gaan op het gemeenschappelijke belang. Ik denk dat hier een regierol ligt bij de onafhankelijke overheid of een combinatie van publieke en private partijen. Vanuit beschikbaarheid en veiligheid." | Lees de gehele column op de website van het Havenbedrijf.