Cybersecurity onderzoek
News 5 maart 2019

Competence Network SPARTA is een verse blik op onderzoek naar cybersecurity, innovatie en training in de Europese Unie

Source: Thales

Cybersecurity is een urgente en belangrijke maatschappelijke uitdaging. Nu de wereld om ons heen steeds digitaler wordt, neemt ook het aantal cyberbedreigingen toe waarmee we in ons dagelijkse leven te maken krijgen. Daarom is het van groot belang dat de digitale veiligheid en autonomie van de EU wordt veiliggesteld met betere cybersecurity. Dat vraagt om een goede coördinatie van de aanwezige vaardigheden in Europa, die moeten worden ingezet voor gezamenlijke doelstellingen voor onderzoek en innovatie.

SPARTA

SPARTA is een nieuw Cybersecurity Competence Network dat onderdeel uitmaakt van het Europese programma H2020, en heeft als doel de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te verbeteren. Op basis van een ambitieus stappenplan zal SPARTA unieke samenwerkingsmiddelen beschikbaar maken en het voortouw nemen bij het opzetten van een prominent Europees onderzoeksnetwerk.

De inspanningen zullen zijn verdeeld over vier deelgebieden: basisbehoeften (gezondheid), economische activiteiten (energie, financiën, transport), technologie (ICT, industrie) en soevereiniteit (e-overheid, openbaar bestuur). De onderzoeks- en innovatieprogramma's moeten in elk van deze gebieden geavanceerde oplossingen voor opkomende bedreigingen als resultaat hebben.

Het SPARTA-consortium wordt geleid door het Franse CEA en bestaat uit 44 deelnemers uit 14 Europese lidstaten die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische innovaties en sociale kwesties die relevant zijn voor cybersecurity. De deelnemers stellen zich ten doel om nieuwe methoden te ontwikkelen voor onderzoek naar cybersecurity, innovatie en training binnen alle expertise- en toepassingsgebieden, van de academische wereld tot de industrie. Door het delen van ervaringen, werkwijzen en informatie over uitdagingen zal SPARTA een cruciale bijdrage leveren aan de strategische autonomie van Europa.

Deelnemende partijen

Thales is een van de oprichters van het consortium en zet zich in voor twee doelstellingen: de technische analyse van cyberaanvallen en de ontwikkeling van beveiligingssystemen op basis van Artificial Intelligence. Daarmee draagt Thales bij aan het uitbreiden van de Europese vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging en het op veilige wijze delen en gebruiken van die kennis, zodat bedrijven en organisaties zichzelf beter kunnen beschermen. Met behulp van hun expertise op het gebied van beveiliging en grondige kennis van de modus operandi van hackers, gaat Thales gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI) om cyberaanvallen te simuleren. Daarmee kunnen ze bepalen hoe er effectief kan worden omgegaan met aanvallen en hoe IT-systemen in het algemeen beter kunnen worden beveiligd.

CEA voert de regie over SPARTA en bepaalt de strategische richting van het consortium om de impact voor de maatschappij te optimaliseren. Het is verantwoordelijk voor alle interactie tussen SPARTA en de Europese Commissie, en zal communicatiekanalen met nationale instanties voor cyberbeveiliging creëren en onderhouden. CEA heeft uitgebreide ervaring met dit soort samenwerkingsverbanden en werkt op basis van best practices en doorlopende verbeteringen, om prestaties en effectiviteit te maximaliseren.

ANSSI draagt primair bij aan het uitwerken van het R&D stappenplan en de trainingsprogramma's, en verzorgt een impactstudie van de gevolgen van de technische initiatieven voor certificeringen. SPARTA ondersteunt en coördineert de onderzoeksinspanningen van ANSSI op Europees niveau, met name met betrekking tot het op te richten Europese Cybersecurity Research and Competence Centre.

Institut Mines-Télécom beheert het CAPE-programma. CAPE staat voor Continuous Assessment in Polymorphous Environments en is gericht op het ontwikkelen van methoden en tools ter evaluatie van de eigenschappen van moderne apparaten en services. Daarbij ligt de focus op dynamische omgevingen en het gezamenlijk ontwerpen van beveiligingsvoorzieningen. Institut Mines-Télécom is een academische instelling die al jaren actief is op het gebied van de beveiliging van hardware en industriële regelsystemen en zich intensief bezighoudt met opleidingen en kennisvergroting. Daarom zal Institut Mines-Télécom zich ook buigen over de governance van het consortium en op strategisch niveau deelnemen aan de relevante organisaties binnen SPARTA.

Inria is op technisch en strategisch niveau betrokken bij het project en met name actief binnen het zogeheten HAII-T-programma. HAII-T staat voor High-Assurance Intelligent Infrastructure Toolkit en is gericht op de beveiliging van systeemsoftware, formeel geverifieerde cryptografie, beveiliging van het Internet of Things, inbraakdetectie, beveiligingsanalyses en softwarecertificering. Inria beschikt over twee laboratoria in Rennes en Nancy, die in samenwerking met andere Europese platformen een hoogwaardige experimentele omgeving zullen bieden voor onderzoeksdoeleinden.

YesWeHack stimuleert de samenwerking van diverse stakeholders, waaronder ethische hackers, IT-onderzoekers, studenten en wetenschappers. YesWeHack gaat samen met de andere deelnemers aan SPARTA en experts op verschillende gebieden workshops over cybersecurity organiseren door heel Europa.

VIND FERM OOK OP  TWITTER | LINKEDIN | FACEBOOK