tekort cybersecurityspecialisten
News 1 augustus 2018

Cyber Security Raad luidt noodklok over beperkte capaciteit technische opleidingen

Source: CSR

In het voorjaar heeft de Cyber Security Raad (CSR) de noodklok geluid over het tekort aan cybersecurityspecialisten in Nederland. Deze week trekt de CSR opnieuw aan de bel, nu vanwege de beperkte capaciteit van 's lands universiteiten om de studie Kunstmatige Intelligentie en aanverwante opleidingen zoals Data Science en Business Analytics aan te kunnen bieden.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de NCSA

Steeds meer jongeren kiezen voor die technische opleidingen. Bij sommige onderwijsinstellingen is zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal aanmeldingen. “De raad vindt de invoering van numeri fixi-systemen door een aantal universiteiten een ongewenste en zorgelijke ontwikkeling. De sterke groei van de digitale economie zorgt voor een nijpend tekort aan IT- en aanverwante specialisten. Dit druist in tegen de maatregelen die nodig zijn om de ambities uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Nederlandse Cybersecurity Agenda waar te kunnen maken. We moeten de digitale toekomst van Nederland veiligstellen zodat de we kansen die er liggen, kunnen verzilveren”, aldus Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, woordvoerder namens de raad.

Concurrerende kenniseconomie

'Om Nederland een concurrerende kenniseconomie te laten blijven, die wordt gekenmerkt door een open, veilige en welvarende samenleving, moeten de universiteiten in staat worden gesteld op professionele wijze te voldoen aan de vraag naar personeel', zo schrijven Jos Nijhuis en Dick Schoof, covoorzitters van het nationaal adviesorgaan. 'De raad adviseert daarom om op zeer korte termijn noodfinanciering ter beschikking te stellen aan de universiteiten voor extra capaciteit (personeel, locaties en middelen) zodat in september 2019 alle aanmeldingen voor de eerder genoemde studies ook daadwerkelijk kunnen worden toegelaten.'

'Ook adviseert de raad een multidisciplinair team te formeren dat de universiteiten actief ondersteunt bij het snel vinden van gekwalificeerd personeel en de benodigde middelen. Tot slot heeft de raad geadviseerd beter zicht te bewerkstelligen op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt en de veranderende studievoorkeuren zodat er een betere balans ontstaat tussen vraag- en aanbod vanuit de opleidingswereld en de arbeidsmarkt.'

Verdubbeling interesse

Steeds meer jongeren kiezen opleidingen als kunstmatige intelligentie met de focus op de banen van de toekomst. Bij enkele onderwijsinstellingen is zelfs sprake van een verdubbeling. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS dat het aantal bachelorstudenten voor de studie Kunstmatige Intelligentie aan universiteiten in Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Maastricht, Nijmegen en Utrecht in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld is, 656 studenten in 2017 versus 272 studenten in 2012. 

Dezentjé: “De raad vindt het zeer ongewenst dat de stroom aan gemotiveerd jong talent voortijdig opdroogt door gebrek aan onderwijzend personeel en onvoldoende huisvesting en middelen, omdat ze door de maatregel mogelijk een andere opleiding kiezen of naar het buitenland vertrekken.”

De volledige adviesbrief is te lezen op de CSR-website (PDF).