CyberNautics 2019
News 14 november 2019

CyberNautics 2019: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Divisie Havenmeester Rotterdam oefenen cybercrisisorganisatie

Op 1 november 2019 zijn de nautische ketenpartners in de Rotterdamse haven bijeengekomen voor de oefening CyberNautics2019. Sinds 2017 oefent de Rotterdamse haven jaarlijks haar crisisorganisatie op het gebied van cyber. Daarbij is het doel dat alle nautische partners die mogelijk betrokken raken bij een cyberincident, de crisiswerkwijze met elkaar trainen. Dit jaar werd er op strategisch-bestuurlijk niveau geoefend door bestuurders verschillende dilemma’s voor te leggen.

In deze gezamenlijke oefening waren dit jaar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, Loodswezen, Kustwacht, Portbase, Rijkswaterstaat, Douane, Nationaal Cyber Security Centrum en Deltalinqs betrokken.

Veiligheid Rotterdamse Haven

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt en FERM uiteraard ook onderdeel van is. Kijk voor meer informatie op deze pagina van de website van Havenbedrijf Rotterdam.

VIND FERM OOK OP TWITTER | LINKEDIN