Rotterdam Integere Haven

De Integere Haven

- 25 August 2017

De haven van Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa. Een internationaal leidende positie waar maar liefst 180.000 mensen een rol in spelen. Een ‘integere haven’ is daarom cruciaal voor de kwaliteit van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom is enkele jaren geleden het programma Integere Haven in het leven geroepen. Een samenwerking tussen het OM, politie en douane, Deltalinqs, de gemeente en het Havenbedrijf.

Binnen dat programma heeft cybersecurity een steeds belangrijkere rol gekregen. Niet voor niets zijn de deelnemende partijen ook vertegenwoordigd in FERM. Deltalinqs: “Een integere haven is van groot belang voor de kwaliteit van de haven. Criminaliteit en overlast moet beperkt en het liefst voorkomen worden, omdat het haven-ontwrichtend kan zijn.” Met andere woorden, de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering is in het geding. De focus op cybersecurity start met informatieverschaffing, en wat bedrijven daar zelf in kunnen doen en verbeteren: datalekken, menselijk gedrag, opleiden en screenen van personeel en het creëren van een open cultuur waarin kennis en informatie wordt gedeeld, en incidenten gemeld worden om er een leertraject van te kunnen maken.

MELD MISDAAD ANONIEM
Praktisch staat het programma Integere Haven onder meer voor het verzorgen van masterclasses en plannen voor de invoering van een systeem voor het veilig rapporteren van incidenten – een soort Meld Misdaad Anoniem voor de Rotterdamse haven. In 2016 is er onder de vlag van Meld Misdaad Anoniem een nieuwe campagne gelanceerd: ‘Rotterdamse Haven, Veilige Haven!’. Deze campagne is nog altijd actief en is gericht op het tegengaan van criminele activiteiten in de haven, zoals drugs- en mensensmokkel en ladingdiefstal. Je leest er meer over op meldmisdaadanoniem.nl/haven

Doel is om mensen die werken in de haven en vrachtautochauffeurs alert te maken op mogelijke signalen, en hen te vragen die te melden. “Zij zijn onze oren en de ogen in de haven”, aldus burgemeester Aboutaleb bij de introductie vorig jaar. In het eerste jaar van ‘Rotterdamse Haven, Veilige Haven!’ zijn er 38 anonieme meldingen ontvangen, bijna drie keer zoveel als in het jaar ervoor. Verschillende tips, variërend van meldingen van drugssmokkel tot integriteitsschending, hebben geleid tot nader onderzoek en het OM is in enkele gevallen overgegaan tot vervolging. Naast een toename van het aantal anonieme tips zijn ook meldingen binnen bedrijven en vooral het aantal ISPS-meldingen met betrekking tot veiligheidsregels voor de haven toegenomen.

INFORMATIEVEILIGHEID
Concreet naar cybersecurity zien we binnen FERM diverse onderdelen die daaruit voortkomen, zoals het feit dat er ook voor informatieveiligheid aan een meldpunt wordt gewerkt. Port Cyber Resilience Officer René de Vries: ,,Bedrijven in de haven moeten een meldingsplicht krijgen bij inbreuken en aanvallen op hun digitale systemen. Die meldingsplicht is cruciaal, in eerste instantie voor de veiligheid in de haven en daarna vanwege het economische belang.’’

Donderdag 14 september staat er een nieuwe editie van het FERM Port Cyber Café gepland. Lees hier meer.

Hoe FERM is jouw bedrijfsnetwerk? Digitale inbraak komt steeds vaker voor en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Test daarom kosteloos het niveau van bewustzijn over informatiebeveiliging binnen jouw organisatie met de Awareness Test.