PESCO Cyber Rapid Response Teams

EU-lidstaten willen 'Cyber Rapid Response Teams' voor gezamenlijke aanpak

EU Newsroom
- 27 June 2018

Zes EU-lidstaten waaronder Nederland, Spanje en Kroatië hebben op maandag 25 juni jl. een intentieverklaring ondertekend om snelle response teams op te zetten om cyberaanvallen te bestrijden.

Foto, van links naar rechts:: Jorge Domecq, Chief Executive European Defence Agency; Pedro Serrano, Deputy Secretary General External Action Service (EEAS); Assistent-Minister Defence Policy Peter Mihato (Kroatië) en Ministers van Defensie Juri Luik (Estland), Raimundas Karoblis (Litouwen), Mircea Dusa (Roemenië), Margarita Robles (Spanje) en Ank Bijleveld (Nederland). Copyright: EU. 

Cyber Rapid Response Teams: onderdeel van PESCO

"EU-landen hebben tot nu toe niet de gelegenheid gehad om cyberincidenten aan te pakken, terwijl aanvallen niet door landsgrenzen worden beperkt", aldus Minister van Defensie Raimundas Karoblis van Litouwen voorafgaand aan het ondertekenen van de intentieverklaring. "Litouwen heeft de rol van leiderschap op zich genomen door eerst een praktische oplossing voor te stellen om de collectieve verdediging in de cyberruimte te versterken, en bedreigingen in een nieuwe dimensie tegen te gaan." 

Litouwen, Estland, Kroatië, Nederland, Roemenië en Spanje zijn de eerste lidstaten die de verklaring ondertekenden. Verwacht wordt dat Finland, Frankrijk en Polen snel zullen volgen. Litouwen is de hoofdrolspeler in het project, een van 17 aangekondigde projecten bij de oprichting van PESCO eind 2017. PESCO of Permanent Structured Cooperation is onderdeel van het Security and Defence Policy van de Europese Unie waarbinnen 25 van de 28 nationale defensies structurele integratie nastreven. Zie ook onderstaande video over PESCO.

                               LEES OOK: Geslaagde crisisoefening FERM Port Cyber Café

CRRT: Cyber Rapid Response Teams

Volgens het Litouwse voorstel zullen de 'cyber rapid response teams' of CRRT's worden gevormd als een 'civiel-militaire unit' met experts vanuit verschillende vakgebieden die op een rotatiebasis worden samengevoegd. Ze zullen nationale autoriteiten helpen bij het aanpakken van cyberaanvallen zonder bestaande inspanningen, structuren en formaten te dupliceren. Karoblis: 'Het doel is iedere deelnemende lidstaat te voorzien in een permanente cyberbeveiligingseenheid die zich aan kan sluiten bij het onderzoek naar en de neutralisatie van grootschalige cyberincidenten, zowel in de virtuele als de fysieke realiteit.'

De teams moeten medio 2019 klaarstaan, een concrete planning moet nog worden goedgekeurd. Onderdeel van die planning is een cyberveiligheidsoefening in Litouwen in het najaar van 2018 waarbij de eerste EU CRRT ingezet zal worden. De Ministers van Defensie onderzoeken daarnaast de bestaande nationale en EU-wettelijke kaders voor een effectieve inzet van CRRT's en voorzien, indien nodig, in een voorstel voor aanpassingen.