IT-beslissers
News 4 juni 2019

IT-beslissers besteden security vaker uit

Onderzoek van Telindus onder een kleine driehonderd IT-beslissers wijst uit dat slechts 16 procent van de organisaties het niet noodzakelijk vindt om IT-security uit te besteden om mee te komen in de huidige digitale transformatie.

Redenen voor uitbesteding

De grootste redenen om security uit te besteden aan een externe dienstverlener zijn ontzorgd worden van het beheer (36 procent), het tekort aan interne securityspecialisten (33 procent) en de toegang tot kennis in het geval van nood (30 procent). Dit wordt verklaard door de toenemende complexiteit in het digitale landschap en het razende tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen. Organisaties hebben behoefte aan een strategisch sparringpartner op het gebied van IT-security. 

Angsten met betrekking tot security

De top drie angsten die IT-beslissers hebben met betrekking tot security zijn het verlies van data (16 procent), imagoschade (15 procent) en het verlies van klanten ten gevolge van securityproblemen (11 procent). Van alle respondenten geeft veertig procent aan niet onzeker te zijn over de betrouwbaarheid van security-oplossingen. Er is echter een groot verschil tussen de branches. In de zorg is de helft van de IT-beslissers wel onzeker over de betrouwbaarheid van de security-oplossingen (50 procent), tegenover een kleine groep IT-beslissers in finance (10 procent). 

Joris Leupen, Managing Director bij Telindus: “De cijfers uit dit onderzoek schetsen een beeld dat we bij Telindus al enkele jaren opmerken bij onze klanten en partners. Het is bekend dat het regelen van security geen bijzaak meer is, maar prioriteit. Vroeger kwam de meeste dreiging van de concurrentie en kon hier rekening mee worden gehouden. Nu zijn disruptie en security de grootste knelpunten geworden en komt de dreiging uit onverwachte hoek."

"Tegelijkertijd merken we dat organisaties de toenemende complexiteit en snelheid van security-uitdagingen niet meer bij kunnen benen. Logisch dus dat steeds meer organisaties het uitbesteden van IT-security overwegen.”

Onderzoeksrapport IT-security

De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het onderzoeksrapport ‘Security steeds hoger op de agenda’. Deze is vrijblijvend te downloaden via telindus.nl/security

VIND FERM OOK OP LINKEDIN | TWITTER