Onderzoek cybersecurity

Kabinet steekt 1,5 miljoen in onderzoek cybersecurity

- 5 July 2018

Het kabinet wil 1,5 miljoen euro investeren in een onderzoek naar cybersecurity, zo heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een Kamerbrief gemeld (PDF). Er is bovendien voorzien in een verdubbeling van het bedrag vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Kennisontwikkeling

Grapperhaus stelt dat verdere kennisontwikkeling op het gebied van cybersecurity nodig is om adequate maatregelen te kunnen treffen tegen bestaande en nieuwe digitale dreigingen. "Bovendien voorkomt een hoogwaardige eigen autonome kennispositie een te grote afhankelijkheid van cybersecurity-expertise en cybersecurity-oplossingen uit andere landen."

"In de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) is kennisontwikkeling dan ook genoemd als een van de zeven hoofdambities op het terrein van cybersecurity voor de komende jaren", vervolgt hij. Je vindt die zeven hoofdpunten van de NCSA terug in het eerdere artikel dat daarover op de FERM-website verscheen.

Onderzoek

"Vanwege het huidige versnipperde landschap van organisaties die zich bezig houden met cybersecurity kennisontwikkeling, wordt vanuit het kabinet een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor versterking van de kennis en innovatieketen voor cybersecurity, de opzet van een Kennis- en Innovatie Agenda daartoe en hoe een langjarige samen-werking, tussen publieke en private partijen, over de hele kennis- en innovatieketen heen kan worden georganiseerd.

Het proces rondom het aanstellen van een verkenner is inmiddels gestart. De verkenner wordt gevraagd om ten behoeve van zijn advies alle relevante actoren te consulteren, bestaande financieringsstructuren in kaart te brengen en de mogelijkheden voor verbetering van technologie-overdracht6 te signaleren."

Tot slot is tijdens de behandeling van de begroting voor het jaar 2018 een amendement aangenomen waarin wordt geregeld dat € 410.000 wordt vrij gemaakt voor open source encryptie projecten om daarmee de ontwikkeling en versterking van encryptie te ondersteunen."

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof lijkt daar op zijn beurt weer lijnrecht tegenover te staan. 'Grote aanvallen door hackers zoals vorig jaar hadden voorkomen kunnen worden als bedrijven hun cybersecurity op orde hadden gehad', zei hij vorige maand tegen BNR naar aanleiding van zijn jaarlijkse rapport over digitale veiligheid. 'Het is schokkend te constateren dat soms hele elementaire maatregelen zoals software updates niet worden uitgevoerd, waardoor kwaadwillenden heel makkelijk binnen kunnen komen en schade kunnen aanrichten', vindt Schoof. Het gehele interview is terug te kijken.

'Gevaarlijk dat we steeds meer investeren'

Een tegengeluid op de toegenomen investeringen in cybersecurity en onderzoek komt onder meer van rechtseconoom Bernold Nieuwesteeg van de Erasmus Universiteit. 'We hebben een onrealistische wens om cybercriminaliteit volledig uit te bannen', zei hij deze week, eveneens tegen BNR Nieuwsradio. 'Daardoor gaat het ons veel meer kosten dan noodzakelijk is.'

'Vergelijk het met je eigen gezondheid. Je gaat ook niet naar de dokter met de vraag om tot je tachtigste honderd procent gezond te zijn. Het gevaar is dat we steeds meer investeren in cybersecurity. Dat moet ook gebeuren, het wordt steeds belangrijker voor onze samenleving. Maar we gaan potentieel misschien wel naar een situatie zoals we die nu in de gezondheidszorg hebben, waarbij we ons afvragen of we niet veel te veel betalen.' Ook dat interview kun je terugvinden op de website van BNR.

 

LEES OOK: Onderzoek naar cybersecurity in Rotterdamse Haven