cybersecurity
News 23 juni 2020

NCSC: Versterkte samenwerking voor een digitaal veilig Nederland

Source: NCSC

De toenemende dreiging van geavanceerde digitale sabotage, verstoring van vitale processen, cybercrime en (economische) spionage vormen een groot risico voor Nederland. Zo werd eerder ook benadrukt in het Cybersecuritybeeld (CSBN 2019). Een snelle en gecoördineerde reactie op incidenten en dreigingen maakt daarbij het verschil. Daarom gaan de overheidsdiensten AIVD, MIVD, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het NCSC nauwer samenwerken.

Versterking Samenwerking Cyber

Vanaf juni wordt de samenwerking tussen deze vijf organisaties die een opsporings-, inlichtingen- of weerbaarheidstaak hebben op gebied van cybersecurity, of daar nauw aan verbonden zijn, verder versterkt door een samenwerkingsverband: Versterking Samenwerking Cyber. Er werd al samengewerkt, maar vanaf dat moment – de ondertekening en de aansluitende publicatie van het convenant op 15 juni jl. – zullen deze organisaties ook structureel met elkaar samenwerken op één fysieke locatie, bij het NCSC. Dit bevordert de snelheid waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe dreigingen en de respons op incidenten.  

Convenant

Het convenant dat ten grondslag ligt aan deze samenwerking is gepubliceerd in de Staatscourant. Met dit convenant is vastgelegd dat de AIVD, de MIVD, de Nationale Politie, het OM en het NCSC fysiek samenwerken vanaf één locatie, vanuit een speciale ruimte binnen het NCSC. Tevens zijn in het convenant afspraken gemaakt over de vertrouwelijke verwerking van gegevens, die deels ook volgen uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda. Onderdeel van de maatregelen die door het kabinet zijn opgesteld en door de Minister van Justitie en Veiligheid in april 2018 aan de Tweede Kamer werden aangeboden, is dat het landelijk situationeel beeld wordt versterkt met de inrichting van een samenwerkingsplatform met het oogmerk om binnen de wettelijke kaders meer en sneller handelingsperspectief met belanghebbende organisaties te kunnen delen, en hierdoor de digitale slagkracht van die organisaties te vergroten en de veiligheid in het digitale domein te versterken.

Het convenant is na te lezen op overheid.nl of rechtstreeks te downloaden (PDF).