Onrustig dreigingsbeeld, niveau blijft op 4
News 1 maart 2019

NCTV: Onrustig dreigingsbeeld, niveau blijft op 4

Source: NCTV

Het dreigingsniveau in Nederland blijft voorlopig op 4 van de 5 staan, wat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel bllijft. Dat staat in het 49ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.

Het dreigingsbeeld in Nederland was het afgelopen jaar onrustig, onder meer vanwege de dreiging van een complex aanslagplan dat leidde tot de arrestatie van zeven personen op 27 september 2018. Er zijn nog steeds aanhangers van de jihadistische beweging die zich bezighouden met aanslagplanning binnen Nederland. 

Belangrijkste bevindingen DTN februari 2019

Er zijn steeds minder jihadistische aanslagen in Europa, maar tegelijkertijd zien we in Nederland aanslagen door eenlingen en verijdelde complotten, zo schrijft het NCTV. Weliswaar is de externe aanslagcapaciteit van ISIS in Syrië en Irak structureel verminderd, maar ISIS en al Qa’ida-netwerken in Syrië zijn bereid en in principe in staat om in Europa toe te slaan. De Nederlandse jihadistische beweging bevindt zich in een heroriëntatiefase, waarvan op dit moment niet duidelijk is in welke richting deze zich ontwikkelt.

Daarnaast vormt politiek salafisme een dreiging voor de nationale veiligheid. De ideeën van dit deel van de salafisten kunnen leiden tot radicalisering en extremisme en ook tot isolement en vervreemding van de rest van de samenleving. De boodschap van deze salafistische aanjagers voedt haat en onverdraagzaamheid ten aanzien van andersdenkenden en andersgelovigen. Dat ondermijnt de democratische rechtsorde, als politiek systeem en als wijze van samenleven. 

Ook waarschuwt het Dreigingsbeeld voor de opleving van rechts-extremisme in Nederland, al uit dat zich vooralsnog niet zozeer in het plegen van geweld, maar in een steeds agressiever en opruiender internetdiscours. Binnen de rechts-extremistische beweging in Nederland en Europa is veel on- en offlineactiviteit buiten de bekende organisaties om, waarbij de zeer fluïde verbanden opvallen. Het gevaar dat uitgaat van de ‘lone actor’ bij de toepassing van rechts-terroristisch geweld is in Nederland inmiddels belangrijker dan de dreiging van geweld door grotere groepsverbanden. De AIVD en de NCTV waarschuwen voor de impact van het gepolariseerde maatschappelijke debat op deze ‘lone actors’.

In de samenvatting van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (PDF) valt tot slot te lezen dat er op 29 december 2018 in Rotterdam vier verdachten aangehouden zijn (en in Mainz één) wegens verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Daarnaast is in een ander strafrechtelijk onderzoek op oudejaarsdag in Rotterdam een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Beide opsporingsonderzoeken zijn nog gaande.

VIND FERM OOK OP TWITTER | LINKEDIN | FACEBOOK