Nederlandse Cybersecurity Agenda
News 24 april 2018

Nederlandse Cybersecurity Agenda - Nederland digitaal veilig

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft de Nederlandse Cybersecurity Agenda aan de Kamer gepresenteerd, om 'een cruciale stap naar een veiliger digitaal Nederland' te zetten.

'Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe: de dreiging vanuit beroepscriminelen is gegroeid en blijft zich verder ontwikkelen. Statelijke actoren richten zich op digitale economische en politieke spionage, en treffen voorbereidingen voor digitale sabotage. Niet alleen het aantal landen dat digitale aanvalscapaciteiten ontwikkelt neemt toe, de aanvallen worden ook steeds complexer. Daarom is veiligheid in het digitale domein voor het kabinet een topprioriteit.'

Vertrouwen in de toekomst

Het plan moet daarom een concrete invulling geven aan het voornemen uit het Regeerakkoord 2017-2021 - 'Vertrouwen in de toekomst' - om een ambitieuze cybersecurityagenda tot stand te brengen. 'Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit. Daarom hebben we in het regeerakkoord een structurele investering van 95 miljoen euro in cybersecurity vastgelegd. De afgelopen maanden is door verschillende departementen, in nauwe samenwerking met partijen uit de publieke en private sector, de wetenschap en de samenleving, hard gewerkt aan een ambitieuze kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda.'

Doelstelling en ambities

De NCSA valt uiteen in zeven ambities die bijdragen aan de volgende doelstelling: Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.

  1. Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde.
  2. Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein.
  3. Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software.
  4. Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur.
  5. Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen cybercrime.
  6. Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling.
  7. Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.

 

Uitvoering

De uitvoering van deze Nederlandse Cybersecurity Agenda of NCSA zal in nauwe samenwerking met publieke en private partijen worden vormgegeven. De NCSA kent nadrukkelijk een dynamisch karakter. Aan de hand van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, en het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland zal steeds gemonitord en getoetst worden of de NCSA nog optimaal toegesneden is op de actuele situatie.

Het dreigingsbeeld wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid opgesteld, en aan uw Kamer aangeboden. Over de voortgang van de NCSA wordt uw Kamer in samenhang met het dreigingsbeeld periodiek geïnformeerd, voor het eerst in 2019. In 2021 zal bovendien een eerste overkoepelende evaluatie verricht worden.

Je vindt het volledige rapport op ferm-rotterdam.nl/documenten of via deze directe link (PDF).

Vind FERM ook op: Twitter | LinkedIn