Cybersecurity Tech Accord

Northwave sluit zich aan bij het Cybersecurity Tech Accord

- 21 January 2019

Northwave onderschrijft het Cybersecurity Tech Accord. Het Cybersecurity Tech Accord is de publieke toezegging van een kleine 70 bedrijven wereldwijd om burgers online te beschermen en weerbaar te maken, en om de veiligheid, stabiliteit en veerkracht van cyberspace te verbeteren. Eind vorig jaar ondertekende Northwave al de ‘Paris call for trust and security in cyberspace’.

“Cybersecurity is een globale aangelegenheid. Als leidende speler in dat werkveld kijken we voortdurend over de grenzen van de eigen organisatie en ons eigen land. Er is dringend behoefte aan een wereldwijd perspectief, gemeenschappelijke waarden en gecoördineerde acties. Bij Northwave willen we daar nadrukkelijk een rol in blijven spelen. Het Cybersecurity Tech Accord is daarom een belangrijke stap voorwaarts.” Dat zegt Fook Hwa Tan, Chief Quality Officer bij Northwave.

                    Lees meer over het Cybersecurity Tech Accord

Sinds de oprichting van het Cybersecurity Tech Accord hebben de ondertekenaars initiatieven op het gebied van beveiliging van veilige e-mail en routering ondersteund en onder andere Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) geïmplementeerd in hun eigen activiteiten. Daarnaast is de groep banden aangegaan met gelijkgestemde organisaties zoals de Global Cyber Alliance, de Internet Society en het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE).

“Met deze handtekening onderstrepen we onze missie: het beveiligen van onze samenleving en de digitale reis die bedrijven en instellingen maken. Samenwerking met alle partijen aan de goede kant van de zaak is daarin essentieel. Wij zullen daarom onophoudelijk blijven inzetten op het actief delen van kennis en informatie. Niet alleen met de aangesloten marktpartijen maar vooral ook met publiek en bedrijfsleven. Onze inmiddels gewaardeerde threat responses zijn daarvan een goed voorbeeld. “ Dat zegt Marc de Jong Luneau, Chief Commerce Officer van Northwave. 

 

VIND FERM OOK OP TWITTER | LINKEDIN | FACEBOOK