Cybersecurityonderzoek Rotterdamse Haven
News 4 juni 2018

Onderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse haven

Deze week wordt er een start gemaakt met een veiligheidsonderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse Haven. Door toenemende afhankelijkheid van digitale systemen en technologieën is de behoefte aan strategisch inzicht in cybersecurity gegroeid en van groot belang voor bedrijven in de Rotterdamse haven.

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, FERM, SmartPort, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR), de Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool. 

Onderzoek en doelstellingen

Tijdens het World Economic Forum 2018 (23-26 januari jl.) in Davos is cybersecurity als één van ‘s werelds grootste risico’s bestempeld. Het aantal cyberaanvallen neemt drastisch toe en cyberaanvallen belasten de wereldeconomie jaarlijks met naar schatting $445 miljard.

Ook de praktijk heeft aangetoond dat bedrijven in de Rotterdamse haven kwetsbaar kunnen zijn voor digitale dreigingen. Door de toenemende mate van digitale informatie-uitwisseling en verbanden tussen ketens en organisaties in het vitale Rotterdams havengebied, is cybersecurity van cruciaal belang.

Het onderzoek heeft als doel het opzetten van een nulmeting voor cybersecurity in het havengebied en zal industriebreed ingaan op de onderstaande drie thema’s:

1. Dreigingen en technische maatregelen
2. Technologische afhankelijkheden en organisatorische maatregelen
3. Kennis- en ontwikkelbehoefte voor informatievoorziening omtrent cybersecurity

De goede samenwerking tussen kennisinstituten, publieke en private partners heeft geresulteerd in de opzet van dit onderzoek, dat start met het uitsturen van een enquête naar organisaties in de Rotterdamse haven.

We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen vanuit het onderzoek. 

Vind FERM ook op: Twitter | LinkedIn