Storage Spoofing

Ontwikkelingen Storage Spoofing

FERM
- 5 June 2018

De FERM blacklist, de lijst met verdachte websites die zich schuldig maken aan Storage Spoofing, blijft maar groeien. De teller staat inmiddels op ruim 150 bedrijven en domeinnamen. 

De aanhoudende ontwikkelingen, het aanvullen van de lijst door ons team van het Havenbedrijf en het feit dat er ook vanuit onze achterban meldingen blijven komen - via contact@ferm-rotterdam.nl - geeft aan hoezeer deze vorm van cyberfraude helaas nog altijd relevant is. Weet ons dus te vinden als je zelf iets tegenkomt wat door ons team onderzocht zou moeten worden.

Herkennen = voorkomen

Eén voordeel: hoe creatief de fraudeurs ook zijn, ze ontkomen in de ontwerpen van hun websites niet aan één of meerdere kenmerken waar we in een eerder artikel ook aandacht aan besteedden. Deze 'red flags', zoals het ontbreken van een HTTPS-verbinding, de slechte grammatica van de teksten of het twijfelachtige beeldmateriaal op de website, zijn terug te vinden in ons artikel 'Hoe herken je fake websites?'.

FERM over Storage Spoofing

De FERM-serie over Storage Spoofing vind je rechtsbovenin de hoofdnavigatie, of rechtstreeks via deze link. De artikelen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. 

De actuele lijst met verdachte websites en domeinnamen vind je via ferm-rotterdam.nl/blacklist.