Samenwerking NCSC, Digital Trust Center en FERM
News 20 december 2018

Samenwerking NCSC, Digital Trust Center en FERM wordt in 2019 verder ontwikkeld

Source: NCSC

Als onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma stond het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) samen met andere partners het programma FERM ook in 2018 bij om de cyberweerbaarheid in het havengebied verder te vergroten. Met succes. Op maandag 17 december blikten de samenwerkingspartners Havenbedrijf Rotterdam en NCSC terug op de behaalde successen in 2018 en vooruit naar de uitdagingen in 2019.
Foto: Port Cyber Resilience Officer René de Vries te midden van Michel Verhagen (Programmamanager Digital Trust Center) en Hans de Vries (Hoofd NCSC).

Terugblik 2018

In 2018 zijn waardevolle stappen gezet. Zo is in juni het Haven Cybermeldpunt gelanceerd, waar we vorige week al op terugblikten na een geslaagd eerste halfjaar. Bij het meldpunt kun je 24/7 terecht voor grootschalige meldingen van digitale verstoringen. Ook is er in navolging van de piloteditie in 2017 opnieuw een succesvolle cyberoefening met publieke en private partners gedraaid: CyberNautics 2018.

Tot slot is er door het NCSC aan de samenwerkingspartners kennis en expertise geleverd op meerdere momenten gedurende het jaar, zoals bij de presentatie van het Cyberdreigingsbeeld 2018 tijdens de recentste editie van het Port Cyber Café, waarmee de cyberdreigingen van het afgelopen jaar geduid kunnen worden. Onderdeel daarvan was tevens een workshop waarmee juist vooruit gekeken wordt naar welke digitale ontwikkelingen en dreigingen op ons afkomen. Resultaten uit die sessie worden momenteel door het team van het NCSC geanalyseerd en bij een volgende bijeenkomst gepresenteerd. 

2019: FERM sluit aan bij het Digital Trust Center

In 2019 zal FERM aansluiten bij het Digital Trust Center. Daardoor kunnen we als platform gebruikmaken van de kennis en ervaring die aanwezig is in het netwerk van samenwerkingsverbanden en kan het de efficiënte en effectieve uitwisseling van informatie met partners in het haven ecosysteem verder worden vormgeven. Het NCSC zal de vitale organisaties uit het ecosysteem blijven ondersteunen vanuit zijn eigen expertise en rol.

VIND FERM OOK OP FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN