BlockLab
News 10 september 2018

Save the Date: 19 oktober, presentaties BlockLab in NHow Rotterdam

Vrijdag 19 oktober aanstaande staat NHow Rotterdam in het teken van BlockLab en de mogelijkheden van blockchain-technologie. Van 13.00 tot 18.00 uur vinden er namelijk presentaties plaats van BlockLab.nl, waarin behaalde resultaten, nieuwe partners en een aantal bijzondere projecten centraal zullen staan. 

Het evenement wordt georganiseerd bij gelegenheid van het eenjarig bestaan van het initiatief, Allard Castelein en wethouder Adriaan Visser zullen de middag openen. Op het programma staan onder meer presentaties van twee nieuwe internationale consortia, een ontwikkelingstraject met Ocean Protocol, de lancering van een virtueel datalab, supply chain finances en een nieuwe partner, het YES!Delft Validation Lab. 

Bijdragen op 19 oktober komen van onder andere Simon Thorne (S&P Global Platts, Content Director, Generating Fuels & Electric Power), Johan Pouwelse (associate professor TU Delft, National Blockchain Coalition), Michiel Steeman (lector supply chain finance, Windesheim).

Aanmelden

Je bent van harte welkom om deze presentaties bij te wonen. Er is echter beperkt plaats, je wordt daarom verzocht om je aan te melden kan via rosa@blocklab.nl.

Over BlockLab

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben in 2017 gezamenlijk een fieldlab opgericht om concrete toepassingen en oplossingen gebaseerd op blockchain-technologie te ontwikkelen. Het praktijkgerichte centrum heet ‘BlockLab’ en wordt ondersteund door regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Blockchain-technologie wordt gezien als een van de meest cruciale innovatiegebieden van dit moment. Het basisprincipe is dat gebruikers onderling transacties kunnen doen, zonder tussenkomst van derden. Datatechnologie waarborgt checks and balances en zorgt voor automatische verwerking. Hierdoor wordt het mogelijk om grote netwerken, ketens en markten vele malen efficiënter in te richten, zonder dat daar een dominante, regulerende partij voor nodig is.

Een concrete toepassing binnen het havengebied is het feit dat blockchain het mogelijk maakt om een fijnmazig decentraal energienetwerk op te zetten, waarin bedrijven onderling restwarmte verhandelen, en stadsbewoners elektriciteit. Hiermee wordt een boost gegeven aan de energietransitie-opgave van haven en stad. Daarnaast zijn er tal van oplossingen binnen bijvoorbeeld voorraadfinanciering en de logistiek van goederenstromen.

In het fieldlab worden in samenspraak met consortia van ontwikkelaars theoretische ideeën in een praktijkomgeving ontwikkeld, getest en uitgewerkt tot concrete kansen. Daarnaast fungeert het lab als kennisbron voor het regionale bedrijfsleven. Zo wordt samen met de Hogeschool Rotterdam curriculum ontwikkeld om aanwas van blockchain-talent te organiseren.

VIND FERM OOK OP FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN