SmartPort video

SmartPort Summit Futuremovie 2050 (video)

- 16 November 2018

Kennis delen over de energietransitie, digitalisering en automatisering van de logistiek en de maritieme infrastructuur, dat was het hoofdthema van de SmartPort Summit op 15 november jongstleden. Wat als alle ontwikkelde kennis wordt toegepast? Wat zijn de nieuwe vraagstukken? Hoe ziet de Rotterdamse Haven er uit in 2050? Onderstaande video geeft een kleine vooruitblik.

Over SmartPort

SmartPort is een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, TNO, Deltares, Erasmus Universiteit en Technische Universiteit Delft. Middels het inspireren, initiëren en het vormen van allianties stimuleert en financiert SmartPort wetenschappelijk onderzoek voor en door de bedrijven in de Rotterdamse haven in samenwerking met kennisinstituten.

De transitie naar de beste en slimste haven kan alleen succesvol verlopen, wanneer alle betrokken partijen samen antwoord geven op de veranderingen die de toekomst met zich meebrengt. Kennisontwikkeling heeft daarop volgens SmartPort de meeste impact, wanneer er concrete vragen vanuit de markt aan ten grondslag liggen. De beste resultaten ontstaan wanneer optimaal geprofiteerd wordt van de gebundelde kracht van bedrijfsleven, overheden en wetenschap.

SmartPort Futuremovie: Imagine 2050

Uiteraard was ook een visie op de toekomst onderdeel van SmartPort 2018, aan de hand van een promofilm met een blik op 2050 en het belang van het delen van kennis. 

VIND FERM OOK OP FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN