Cyberweerbaarheid

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid Digital Trust Center: aanmelden tot 13 mei 2019

RVO
- 1 April 2019

Op maandag 1 april is de subsidieregeling cyberweerbaarheid voor samenwerkingsverbanden gestart. Het Digital Trust Center verstrekt via deze regeling subsidie aan groepen van bedrijven die op het terrein van cybersecurity willen samenwerken. 

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Werk je in een cyberweerbaarheidsnetwerk samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s? Het Digital Trust Center verstrekt via de regeling Cyberweerbaarheid subsidie aan groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurity-terrein willen samenwerken. Concreet zijn de onderdelen die in aanmerking komen verderop in dit artikel te vinden onder de kop 'Subsidiabele kosten'.

De regeling biedt cyberweerbaarheidsnetwerken de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het vergroten van de cyberweerbaarheid van ondernemingen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Samenwerkingsvormen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2019 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 200.000. Er zijn twee mogelijke vormen van samenwerking:

  1. meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers en  heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren;
  2. ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens 2 ondernemingen is verplicht. 

 

Subsidiabele kosten

Onder subsidiabele kosten die binnen de regeling Cyberweerbaarheid kunnen vallen, worden de volgende onderdelen gerekend:

  • het vormen en in stand houden van een netwerk voor de versterking van niet-vitale ondernemingen, en het door derden laten uitvoeren van netwerkactiviteiten voor niet-vitale ondernemingen;
  • het stimuleren van bewustwording van cyberweerbaarheid bij niet-vitale ondernemingen, waaronder ook informatievoorziening;
  • het geven van inzicht in digitale kwetsbaarheden van niet-vitale ondernemingen;
  • het verrichten van diensten voor niet-vitale ondernemingen om de cyberweerbaarheid van de desbetreffende ondernemingen te versterken;
  • het op een andere manier versterken van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen.

 

Lees ook deze overzichtelijke Q&A (PDF) met betrekking tot de subsidieregeling op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvraag indienen

Je kunt aanvragen voor de subsidieregeling indienen vanaf 1 april 2019 tot en met 13 mei 2019, 17.00 uur. Dat kan via mijn.rvo.nl. Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen.

Lees ook: Samenwerkingsverband stappenplan NCSC. ICT-structuren zijn sterk met elkaar verweven, stelt ook het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC). Dat maakt het noodzakelijk om samen te werken. Het NCSC heeft daartoe vier nieuwe handreikingen ontwikkeld.