Get Ready For Brexit
News 12 april 2019

Uitstel Brexit verandert niets aan noodzaak tot registratie via Portbase

Source: Port of Rotterdam

In de nacht van 10 op 11 april zijn het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) akkoord gegaan met een verlenging van de Artikel 50-termijn tot uiterlijk 31 oktober 2019. Het VK mag vóór 31 oktober 2019 de EU verlaten indien de eerder gesloten uittredingsovereenkomst geaccepteerd wordt door het Britse Lagerhuis. Het Havenbedrijf roept bedrijven in logistieke keten op om zich hoe dan ook vóór 1 juni aan te sluiten op Portbase (foto: getreadyforbrexit.eu).

Deal or no deal

Indien het VK niet meedoet met de Europese Verkiezingen is een no-deal Brexit nog steeds mogelijk op 1 juni 2019. Ook is een no-deal Brexit mogelijk op 31 oktober 2019. Om die reden blijft Havenbedrijf Rotterdam voorbereidingen treffen om het goederenvervoer via de Rotterdamse haven zo soepel mogelijk te laten verlopen, ook na de Brexit. Een soepele doorstroom vereist medewerking van alle partijen in de logistieke keten. Het is belangrijk dat alle partijen zich blijven voorbereiden.

Digitale oplossingen

Bedrijven die goederen via de Nederlandse havens vervoeren van en naar het Verenigd Koninkrijk krijgen na Brexit te maken met douaneformaliteiten. Via Portbase vindt de afhandeling van deze formaliteiten geautomatiseerd plaats zodat tijdrovende handmatige controles voorkomen kunnen worden.

Deze digitale grens werkt echter alleen als alle bedrijven in de keten hun verantwoordelijkheid nemen en de benodigde data delen. Een cruciale handeling in dit proces is het digitaal voormelden van douanedocumenten bij de terminals via Portbase. Zonder voormelding van de douanedocumenten komen vrachtwagens de terminals niet op en worden ze weggestuurd. Dit geldt in ieder Brexit scenario: Deal én No Deal.

Lees meer over Portbase op de website van het Havenbedrijf.

VIND FERM OOK OP TWITTER | LINKEDIN | FACEBOOK