online privacy

Veel zorgen om online privacy

- 7 March 2018

Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun privacy op internet. Ruim de helft (57 procent) van de ondervraagden in een recent onderzoek geeft aan bang te zijn dat persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen, zo meldt recruitmentbureau Brainnet.

De voornaamste aanjager van die zorgen is bij 56 procent van de ondervraagden de spam in de mailbox, gevolgd door advertenties op basis van online zoek- en surfgedrag (44 procent), berichtgeving over datalekken in de media (40 procent), DDoS-aanvallen (39 procent) en hackers (37 procent).

“Wat opvalt is het vertrouwen in werkgevers als het om de bescherming van vertrouwelijke informatie gaat”, zegt Tjebbe van Oostenbruggen, directeur van Brainnet, over de bevindingen uit het onderzoek. “Meer dan helft van de medewerkers heeft geen idee waar zijn persoonlijke data wordt opgeslagen. Toch maakt ruim driekwart zich daarover geen enkele zorgen. Zij vertrouwen erop dat hun werkgever hier zorgvuldig mee omgaat.”

AVG in mei 2018

Een eerder onderzoek, Nationale Privacy Benchmark 2017 van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, toonde aan dat 8o procent van de Nederlandse bedrijven en overheden nog niet klaar is voor de GDPR. 60 procent van deze organisaties weet zelfs niet waar de gegevens van burgers of klanten opgeslagen zijn. Uit de enquête van Brainnet, gehouden onder ruim duizend werkende Nederlanders van 25 jaar en ouder en herwogen naar de verdeling binnen de werkzame beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, blijkt dat het informatieniveau bij de individuele Nederlander een stuk lager ligt.

“De helft van de ondervraagden zegt in eerste instantie van de AVG gehoord te hebben, zonder te weten wat de nieuwe wet precies betekent," zegt Van Oostenbruggen. "Toen we gingen doorvragen bleek 44 procent van deze groep bij nader inzien de AVG toch niet te kennen.” Slechts 22 procent van de ondervraagden kent de wet en weet wat er ongeveer gaat veranderen. De helft van de Nederlanders verwacht door de strengere wetgeving overigens wel meer regie te krijgen over persoonlijke gegevens. Daar schreven we eerder al over.