Havenmeester
News 31 maart 2020

Videoboodschap van de Havenmeester

De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Daarbij staat gezondheid voorop.

De afgelopen tijd is gebleken dat de ontwikkelingen rondom de coronavirusbesmetting zeer snel gaan. In de komende periode zullen zich waarschijnlijk nieuwe en onverwachte ontwikkelingen voordoen, ook ontwikkelingen die om aanvullende maatregelen vragen. Vandaag is er een nieuw bericht: een videoboodschap van Havenmeester en Port Cyber Resilience Officer René de Vries.