Nulmeting van Digitale Transformatie in Boardrooms in Nederland
News 11 maart 2019

Weinig aandacht voor digitalisering in de boardroom

Source: Nederland ICT

Als de top van het Nederlandse bedrijfsleven wordt gevraagd naar de impact van de digitale transformatie op hun organisatie, blijkt dat slechts een derde hier een beeld bij heeft. En hoewel een ruime meerderheid van bestuurders aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor hun organisatie, blijkt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau te worden behandeld. Ook is er met name aandacht voor de risico’s van digitalisering. Dat blijkt uit een onderzoek onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Het onderzoek is uitgevoerd bij besturen, directies, RvC’s en RvT’s van beursfondsen, mid-marketbedrijven en semi-publieke organisaties om te onderzoeken hoe men aankijkt tegen en omgaat met actuele vraagstukken op het gebied van digitalisering. “We wilden graag beter inschatten hoe de hoofdletter D geborgd is in de top van het Nederlandse bedrijfsleven”, aldus Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT. “We kunnen eigenlijk maar één algemene conclusie trekken naar aanleiding van de resultaten: de top is wel bezig met digitalisering, maar met een veel te beperkte blik.”

Belang van ICT slechts gedeeltelijk erkend

Het goede nieuws uit het onderzoek is dat bijna 50 procent van de ondervraagden aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor de core-business van hun eigen organisatie. Ruim een kwart dacht zelfs volledig afhankelijk te zijn van ICT. Na doorvraag bleek echter dat dit belang vooral werd gezien op operationeel niveau en veel minder op tactisch of strategisch niveau.

“De afdeling IT wordt teveel aangekeken als het gaat over digitalisering. Maar digitalisering gaat zoveel verder dan het in gebruik nemen van bepaalde hard- of software. Het heeft bijvoorbeeld invloed op je bedrijfsvoering, je strategische positie en je relatie met patiënten”, vertelt De Bruijn.

Kennis van ICT ontbreekt

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid afhankelijk is van externe expertise op het gebied van digitalisering en dat bijna driekwart van de bestuurders zich zorgen maakt over het kennisniveau binnen de eigen organisatie. Olaf Smits van Waesberghe, directeur Nationaal Register: “Daarbij is opvallend dat de boardroom haar eigen digitale kennis overschat. Slechts 1 procent van de leden van het bestuur of de directie gaven namelijk aan dat deze kennis bij RvC/RvT leden zit, terwijl een kwart van deze RvC/RvT leden juist aangaf dat deze kennis wél bij hen zit.’’

Betekenis van digitale transformatie

Het kennisniveau klinkt door in de gehele digitale mindset van de organisaties. De Bruijn: “De digitale transformatie biedt enorme kansen en ik vind het schokkend dat uit dit onderzoek blijkt dat veel directies nog steeds vooral de risico’s van digitalisering zien. Er zijn in iedere sector al goede praktijkvoorbeelden die bewijzen dat je door digitalisering méér kunt bereiken. Het is tijd dat bedrijven zien dat de digitale transformatie ook op hen positieve invloed heeft.”

           LEES OOK: Investeringen in privacy leveren businessvoordelen op

Rapportpresentatie 'Nulmeting van Digitale Transformatie

Het rapport “Nulmeting van Digitale Transformatie in Boardrooms in Nederland” verschijnt op dinsdag 12 maart en zal die middag om 14.30 uur in Den Haag overhandigd worden aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in aanwezigheid van een groep toezichthouders (leden van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen) en bestuurders. Ook is een mooie afvaardiging van CIO’s van het CIO Platform aanwezig.

Tijdens de rapportpresentatie is er naar aanleiding van het onderzoek een gesprek met directeuren, commissarissen en CIO’s over deze thema’s aan de hand van stellingen als: ‘Ondanks brede erkenning van het belang van digitale transformatie wordt de strategische potentie ervan ernstig onderschat’ en ‘Het ontbreken van een CIO of CDO weerspiegelt het onvermogen om digitale ontwikkelingen een plaats te geven in de strategie van de organisatie’.

 

VIND FERM OOK OP TWITTER | LINKEDIN | FACEBOOK