Computercriminaliteit

Wetsvoorstel Computercriminaliteit III aangenomen

Rijksoverheid
- 26 June 2018

De Eerste Kamer heeft een nieuw wetsvoorstel aangenomen om opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken. 'Computercriminaliteit III' treedt naar verwachting 1 januari 2019 in werking.

Computercriminaliteit III

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: "De ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat bestaande mogelijkheden moeten worden aangevuld. Met dit wetsvoorstel wordt de opsporing beter toegerust voor de bestrijding van de criminaliteit in de digitale wereld. Nederland wordt daardoor veiliger."

Ontsleutelen van gegevens wordt steeds lastiger, onder meer omdat software geavanceerder wordt. Dat speelt criminelen in de kaart. Die kunnen zich afschermen van de overheid door gebruik te maken van encryptie. Door het anonieme gebruik van internet is het moeilijk de herkomst van communicatie en de locatie van gegevens te bepalen. Grapperhaus: ‘We moeten voorkomen dat opsporingsonderzoeken naar ernstige criminaliteit vastlopen. Opsporingsdiensten moeten wel kunnen optreden, in het belang van de samenleving, maar ook in het belang van individuele slachtoffers of potentiële slachtoffers.’

Binnen de nieuwe wetgeving mogen politie en justitie onder meer heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers en devices, waaronder personal computers, mobiele telefoons en servers. Ook kunnen ze gegevens ontoegankelijk maken of kopiёren, communicatie aftappen of observeren. Er gelden strikte waarborgen met het oog op controle en toezicht. Zo is er een uitgebreide rechterlijke controle op de toepassing en wordt inzet van de bevoegdheid voorafgaand getoetst door de Centrale Toetsingscommissie, een adviesorgaan binnen het OM. De Inspectie Veiligheid en Justitie is belast met het toezicht op de uitvoering van het bevel van de officier van justitie.
 
Ook komt er meer bescherming voor minderjarigen en consumenten. Uit het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl: 'Het wordt mogelijk lokpubers in te zetten om de opsporing en vervolging van ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seksuele doeleinden, te vergemakkelijken. Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks strafrechtelijk worden vervolgd. Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. De strafbaarstelling dient om ook strafvervolging te kunnen instellen tegen degene die over gegevens van anderen beschikt zonder dat bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen.'

Op grond van de afspraken in het Regeerakkoord wordt de wet over twee jaar geëvalueerd.

 

LEES OOK: Vacature Data Scientist DBS/LAB Port of Rotterdam