Storage Spoofing

Storage Spoofing: sale of non-existent storage capacities and stocks of resources and materials at the terminals in Rotterdam’s port area. 

FERM Blacklist - update
You can find our series of articles below.

Storage Spoofing - Nederlands

Storage Spoofing is een verzamelterm voor verkoop van niet-bestaande opslagcapaciteiten en voorraden van grondstoffen en materialen in terminals in het Rotterdamse havengebied. De doelgroep zijn in de eerste plaats de (inter)nationale ondernemers en potentiële kopers die producten aangeboden worden die niet blijken te bestaan. Daarnaast zijn bedrijven die zelf opslagterminals in het havengebied hebben potentieel slachtoffer van deze vorm van fraude, omdat hun naam en netwerk door cybercriminelen misbruikt kan worden.

Storage Spoofing - English

Storage Spoofing is an umbrella term to describe all varieties of the sale of non-existent storage capacities and stocks of resources and materials at the terminals in Rotterdam’s port area. The ‘marks’ for this type of fraud are national and multinational companies that either operate or are looking for storage facilities in the port area, as well as all potential buyers of the goods stored at these terminals. These goods are offered under false pretences but turn out to be non-existent.