Cyberweerbaarheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid

Samen staan we FERM!

  • Nieuws

    Zijn bedrijven klaar voor de NIS2? – onderzoek SANS Institute

    Nu cyberbeveiliging een hogere prioriteit krijgt voor organisaties in heel Europa is de tijd daar om door middel van een enquête om de gereedheid en het algemene bewustzijn voor de NIS2-richtlijn van de ...

FERM: geen woorden
maar daden in
cyberweerbaarheid

FERM heeft vanuit de overheid extra financiële middelen gekregen voor het verhogen van de weerbaarheid van bedrijven in Mainport Rotterdam. Daar kunnen nieuwe én bestaande participanten van profiteren – kosteloos!

Inzicht in de veiligheid van
procesautomatisering

De Security Check Procesautomatisering geeft bedrijven die gebruik maken van ICS of OT-apparaten inzicht in de veiligheid van hun procesautomatisering. Wanneer doe je genoeg aan de veiligheid van deze systemen?

Publieke partners

FERM Rotterdam is een initiatief van

FERM Jaaroverzicht 2022

Het is een bewogen jaar geweest. We hebben enkele highlights in deze korte video gevangen.

Bij dezen willen we graag onze participanten en publieke partners van harte bedanken voor hun bijdrage aan een succesvol FERM-jaar!

Agenda