Bij FERM vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

WIJ VRAGEN U:

Uw bevinding toe te sturen via deze link.

DO’S:

 • Doe een melding zo snel als mogelijk, om te voorkomen dat kwaadwillenden de kwetsbaarheid ook vinden en er misbruik van maken.
 • Doe een melding op een vertrouwelijke manier bij de organisatie om te voorkomen dat anderen ook toegang kunnen krijgen tot deze informatie.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

DONT’S:

 • Onthul de kwetsbaarheid of probleem niet aan anderen totdat het is opgelost.
 • Plaats geen eigen backdoor in een informatiesysteem om vervolgens daarmee de kwetsbaarheid aan te tonen. Daarmee kan aanvullende schade worden aangericht en onnodige veiligheidsrisico’s worden gelopen.
 • Misbruik een kwetsbaarheid niet verder dan noodzakelijk is om de kwetsbaarheid vast te stellen.
 • Kopieer, wijzig of verwijder geen gegevens van het systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
  Breng geen veranderingen aan in het systeem.
 • Verkrijg niet herhaaldelijk toegang tot het systeem en deel de toegang niet met anderen.
 • Maak geen gebruik van bruteforce attacks, social engineering, aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden om toegang te krijgen tot systemen.

WAT WIJ BELOVEN:

 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem of anoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.